15.12.16 12:10
Stichwörter: Konjunktiv 1
Finnes det regler for hvilke verb som medfører konjunktiv 1 etterfølgende verb (på tysk),
eller må man lese det ut fra sammenhengen?

16.12.16 08:08, Geissler de
Jeg har aldri sett en slik liste. Men du trenger heller ingen liste.

Jeg går ut fra at du sikter til indirekte tale. Konjunktiv 1 i denne funksjonen kan forekomme
etter hvilket som helst verb som uttrykker at noen sier noe. Noen eksempler på slike verb:

sagen, rufen, behaupten, äußern, fragen, ausdrücken, flüstern, verkünden, konstatieren,
beteuern, leugnen, finden, ...

Dessuten finnes det også en del substantiv som kan bli fulgt av konjunktiv 1, f. eks.
Behauptung, Äußerung:

Der Äußerung des Angeklagten, er sei zum Zeitpunkt des Verbrechens nicht am Tatort gewesen,
schenkte das Gericht keinen Glauben.

Det er viktig å huske at dette er noe vi nesten utelukkende bruker i skriftlig tysk, med
mindre man leser opp nyheter. I dagligtalen bruker vi indikativ; at det dreier seg om
indirekte tale, går vanligvis fram av konteksten.

16.12.16 10:02
"I dagligtalen bruker vi indikativ; at det dreier seg om
indirekte tale, går vanligvis fram av konteksten."
Kan du være grei å gi eksempler på dette, Geissler?

17.12.16 00:11, Geissler de
Gjerne det.

Først et eksempel på hvordan indirekte tale blir brukt i nyhetene.

Der Minister: „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist auf unsere erfolgreiche
Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen.“

In den Nachrichten: Der Minister erklärte, der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei auf die
erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik der Regierung zurückzuführen.

Nå dagligtale:

Peter: „Ich komme morgen nicht zum Spiel mit.“

Sebastian: „Der Peter hat gesagt, er kommt morgen nicht zum Spiel mit.“
Eller:
Sebastian: „Der Peter hat gesagt, dass er morgen nicht zum Spiel mitkommt.“

17.12.16 23:18
Takk til Geissler for presisering og eksempler.