16.12.16 21:34
Stichwörter: dialekt
Hei til sammen jeg har et spørsmål om dialekter i norge. Jeg vet at det gir mange dialekter i norge. Men jeg har hørt, at ikke noen snakker bokmål. Hva betyr dette? Betyr det ikke noen snakker bokmål, hvordan man det skriver bokmål? Fordi i læreboka mi de snakker like mennesker i oslo? Og på norsk tale filmer, snakke de alle en dialekt?

Hvis jeg har gjort en feil, kann du korrigerer meg vær så snill.

Hilsen Bjørn

16.12.16 22:39
Det i hvert fall ikke den ekte Bjørn som har skrevet dette spørsmålet. For litt bedre norsk enn dette klarer han da enda, tror jeg. Selv om også han blander litt bokmål og nynorsk som deg fra tid til annen. Og selv om også hans norsk ikke akkurat kan kalles for plettfri.

Men jeg skal gjerne svare på dine spørsmål så godt jeg kan. Så får vi se om noen ekte nordmenn har noe å utsette.

Norge ville jeg skrevet med stor bokstav. Og det heter ikke "det gir" på norsk. Bruk heller "det finnes" - "es finden sich" - det er veldig gjengse.

Istedenfor "at ikke noen" ville jeg foretrukket "at ingen". Du skriver jo heller ikke "dass nicht jemand" på tysk, ikke sant?

"Hvordan" er utelukkende et interrogativ-pronomen, ikke også en "Vergleichspartikel" som "wie" på tysk. Bruk heller "slik" eller "som". Og så var det ordstillingen. Hva skulle "man det skriver bokmål" bli for noe? Dette ville man jo ikke sagt på tysk heller?

Betyr det (at) ingen snakker bokmål slik man skriver det? (eller: Betyr det at ingen uttaler norsk på samme måte som det skrives?)

"Fordi i" høres litt grusomt ut i mine ører. Men det er jo kanskje fordi det er grusomt på tysk også. "Weil in meinen Lehrbüchern sie sprechen like Menschen in Oslo" ville Du vel heller ikke sagt på tysk? Det burde helst bli noe som for eksempel:

For i lærebøkene mine snakker de som innbyggerne i Oslo gjør. Denn (und nicht "weil") in meinen Lehrbüchern sprechen sie wie die Einwohner in Oslo. Forresten: Hvordan kan "de" snakke i en bok? Og hvordan kan du vite hvordan "de" snakker i "Uschlu" når du har nettopp begynt å lære deg norsk?

Hva mente Du med "og på norsk tale filmer"? Det høres jo litt rart ut når en leser den setningen høyt for seg. Mente Du å si: "Og er det slik at alle snakker dialekt i norske filmer?"

Den måten Du skriver på er jo artig. Den virker nesten for meg litt sånn om en nordmann hadde forsøkt å skrive forsettlig feil på norsk etter et forespeilet tysk talemønster.

Men jeg skal svare på spørsmålene dine allikevel. Mange Nordmenn snakker en eller annen slags dialekt i Norge. Der finnes både mange og veldig forskjellige dialekter.

For eksempel i Valdres med en helt særegen grammatikk eller på Vestlandet hvor "de" snakker en av de fineste dialektene i hele Norge - som ligner litt på tysk forøvrig når det gjelder melodien i uttalelsen.

På Østkanten snakker "de" derimot litt sånn rart. De sier for eksempel "Andersch" istedenfor "Anders" som det egentlig skal uttales på ordentlig norsk. Og så sier de for eksempel "kojrd" når de mener "kort" istedenfor "kochht" som det ville blitt uttalt på vestkysten.

Og riktignok så snakker "de" helst "østnorsk" på TV siden sentralen av NRK står i Oslo og "de" helst vill eksportere sin måte å snakke på til det øvrige landet. Hvilket som med jevne mellomrom skaper stor forargelse hos alle "de" andre som heller ville hørt sitt eget mål på skjermen. Men sånn er det bare.

17.12.16 01:14
Jetzt wird es hier aber sehr kafkaesk...

17.12.16 02:27, Mestermann no
Jeg tror jeg skal forsøke å oppsummere dette litt annerledes, slik at spørsmålsstilleren får et svar på sitt
berettigede spørsmål. Det kan være flere som heter Bjørn; det er jo et vanlig navn.

I Norge er det to offisielle, norske skriftspråk, bokmål og nynorsk, som begge har stor grad av valgfrihet.

Bokmål er det skriftspråket som tradisjonelt minner mest om den norsken man snakker i de store byene, mens
nynorsk er basert på dialektene i Vest- og Syd-Norge. Men det er en vesentlig forskjell: Bokmålet ligger nærmest
det tradisjonelle, felles dansk-norske skriftspråket, mens nynorskens skriftlige tradisjon er yngre. Det finnes for
eksempel ingen store dagsaviser som har nynorsk som redaksjonelt språk.

Så vel innenfor de forskjellige landsdelene i Norge som innenfor de forskjellige byene, finnes det dialekter. Mange
velger å snakke dialektene sine, mens de skriver enten bokmål eller nynorsk. Men det betyr ikke at det ikke finnes
noen som faktisk snakker bokmål. Spesielt i utdannede samfunnslag i byene vil du finne et talespråk som i praksis
er identisk med bokmåls-normalen.

Det finnes derimot ingen normert uttale-standard for bokmål (og heller ikke for nynorsk). Bokmål kan uttales med
forskjellige tonefall, med eller uten skarre-r, med forskjellig betoning av visse ord, alt etter hvilken hvor den som
snakker kommer fra. Men det er altså ikke riktig at bokmål ikke snakkes av noen. På tysk kan man snakke høytysk
med preg av sydtysk eller nordtysk tonefall, men det er ordvalg, grammatikk, stil og syntaks som avgjør om det er
høytysk, ikke selve tonefallet. Slik er det også på engelsk, der det er fullt mulig å snakke korrekt med f.eks. skotsk
tonefall. På britisk engelsk har man imidlertid også begrepet "R.P.", som står for "received pronunciation", det
som tidligere kaltes "The Queen's English", også kjent som BBC-engelsk. En slik uttalenorm har vi ikke på norsk
bokmål, men i gamle dager pleide man gjerne å regne tonefallet og uttalen i Oslo vest som de mest normative. På
grunn av Oslos dominans i mediene, hender det at man kaller denne uttalen for NRK-bokmål eller P2-norsk, etter
kulturradiokanalen Program 2 i NRK. Denne uttalenormen er dominerende ikke bare innenfor bokmålet i radio og
TV, men også innenfor akademia, innenfor rettsvesenet og i embetsverket, innen forlagsverdenen og innenfor det
tradisjonelle borgerskap. De bokmålstalende i Bergen by har derimot alltid hatt sin egen uttalenorm, i konkurranse
til Oslo.

I tillegg er det som nevnt slik at det er stor valgfrihet innen de to norske språkene. Innenfor korrekt bokmål kan
man derfor også tale helt korrekt bokmål med mer dialektnære former, eller også med mindre dialektnære former.
Det forblir allikevel korrekt bokmål.

Grenseoppdragningen mot dialekt er altså flytende. Det er nok sjeldnere at du finner noen som snakker rent,
stilisert nynorsk. I mange år har parolen blant nynorskbrukerne vært: "Tal dialekt, skriv nynorsk". Så på nynorsk er
grenseoppdragningen mellom dialektalt talemål og normert, nynorsk talemål, enda mer flytende.

Norsk er preget av en stor dialektvariasjon, å snakke dialekt regnes for prisverdig, og nordmenn flest pleier å se
på dette som en identitetsskapende berikelse av språket. Samtidig gjør det situasjonen forvirrende. Både for dem
som skal lære seg norsk og for norsklærere som skal forsøke å lære barna et normativt, skriftlig norsk.

I NRK (norsk, statlig radio og TV) og i norske filmer og drama-serier vil du høre at folk snakker alle slags dialekter.
Det kan virke veldig forvirrende. Inntil nylig var det en regel i NRK som bestemte at f.eks. nyhetsoppleserne skulle
bruke enten normert bokmål eller normert nynorsk, men ikke sin dialekt. Denne regelen har man nå gått bort fra.
Allikevel er det fremdeles slik at den i praksis oftest blir fulgt.

I NRKs sendinger vil du nok høre at et flertall snakker sitt bokmål med østnorsk aksent, i praksis aksent fra Oslo.
Det har demografiske årsaker. Det er i Oslo og området rundt Oslo at nesten 1/4 av landets befolkning bor.

17.12.16 15:31
Nettopp det jeg sa (22:39)
Kanskje en burde tilføye at "byen" Oslo regnes som den største byen i hele Europa med hensyn
til areal. Så det er knapt nok snakk om en by men heller om et eget fylke eller land.
Bare for å rette litt på målestokken.
Om en sammenligner storområde Oslo og omegn med Vestkysten med sine store byer Stavanger
eller Bergen og omegn så bor det også der en stor del av hele Norges befolkning.
Det er forresten Bergen og Stavanger og vestkysten generelt de store pengenesummene, Norgrs
velstand og vekst kommer i fra. Ikke hovedstaden...
Noe som ofte glemmes i Oslo...

17.12.16 17:56, Mestermann no
Det var ikke just "nettopp det du sa". Hvis du ikke har noe fornuftig å si og ikke klarer å uttrykke deg tydelig og
utvetydig, så ikke si noe. Og ikke bland tysk og norsk i annenhver setning. Bidraget 22:39 er i praksis uleselig.

17.12.16 22:52
@ 16.12.16 22:39 Takk det har vært litt grusomt fra deg, men jeg liker et direktet svar. Takk for korrigere. I læreboka mi har det en cd :-). Jeg har snakket mange ganger med folk i Oslo. Derfor jeg hører forskjellige uttaler. Ja jeg mener snakke alle dialekt i norske filmer og ikke en spesiell form av bokmål som høytysk. Jeg har lest en diskusjon av norske dialekter i dette forumet. Derav jeg har frykten at jeg lærer ikke en dialekt med animasjonfilmer og lærebøkene. Men spesiell form hvilke ingen snakke. Moren min synes beste dialekten er den Trondheim dialekten :-) Takk for hjelpen.


Først jeg skal bare forstå norsk og uttale norsk. Etterpå jeg skal lære riktig norsk grammatikk.@ Mestermann tusend takk det har vært meget interessant og kjempebra. Betyr det at en nordmann veksler sin dialekt hver etter situasjonen? Er det normal blande dialekter? Og det er bedre bare snakke en dialekt per tid?
"Denne regelen har man nå gått bort fra." Dette er en god idé. Jeg liker forskjellige dialekter. Så kan jeg lære alltid litt ny. Takk for hjelpen


Jeg har to eksempeler. Først er fra Kung Fu Panda 2
https://www.youtube.com/watch?v=c1yApY0nrWo
og andere er fra "De utrolige"
https://www.youtube.com/watch?v=Qht3SDDytII

Hvilke dialekter snakker dem på filmer? På meg det høres ut som Oslo dialekter.

Hilsen Bjørn

18.12.16 15:46
Hei Bjørn,

Du må unnskylde om svaret mitt kanskje var litt for direkte.

Jeg kom litt i stuss om ikke Du kanskje forsøkte å drive litt gjøn med meg ;-) ved å etterape meg på en litt parodierende måte.

Ikke det at jeg hadde hatt noe i mot det. Men i så fall hadde det måttet være adskillig bedre enn som dette. Skjønt jeg og både snakker og skriver ikke alltid helt rett norsk - som ikke Du gjør heller - så har jeg nå da allikevel kommet meg på et litt høyere trinn muligens 8-?

Men det er noe du bare hadde kunnet forstå hvis du hadde fulgt med her i en litt lengre tid. Hvilket Du antagelig ikke har.

Om Du hittil blot har forsøkt å lære deg norsk autodidaktisk ved hjelp av en lærebok og en CD så syns jeg, Du er ganske flink til å skrive norsk. Det går nå i hvert fall godt an å forestå mesteparten av hva du skriver.

Jeg ville ikke brydd meg så mye om målstriden eller spørsmålet om den rette dialekten.

Om du lærer deg norsk på konvensjonell vis med lærerbøker og ved å høre på CD og ved å se på filmer og TV, osv., så vill Du uansett - om Du vill eller ei - ikke få med deg mye annet annet enn "østnorsk" eller dialekt fra "Uschlu".

Det er dessverre den dominerende språkformen på TV, siden de som lager TV og filmer i opprinnelse hovedsaklig kommer fra østkanten. Og siden de er overbeviste om, at det er deres måte å snakke på, som er den "rette" (eller "dannete") måten. Hvilket selvfølgelig alle tror om sitt mål.

Jeg samtykker ikke helt med Mestermann at dialektene er like utbredt i norske filmer som de er i selve landet. Ikke bare i TV-sendinger men også i norsk film dominerer - østnorsk. Det må en bare finne seg i. Og det er jo for såvidt norsk, det også ;-).

Lær Du deg bare norsk på konvensjonell måte - altså bokmål i østnorsk talemåte - så kan du jo velge dialekten - du foretrekker - senere. Om du skulle leve en stund i Norge for eksempel. For eksempel et sted der det er fint i Norge som i Bergen eller kanskje også Trondheim (hvor jeg aldri har vært før selv).

Begge filmene Du peker til er forresten på østnor"sck" - naturligvis.

Om du har lyst til å høre en scene med bergensk så kan Du lytte til denne episoden her:

https://youtu.be/38URbAhJUu0

Både den kvinnelige og den mannlige skuespilleren snakker bergensk. Den mannlige skuespilleren stammer også etter fødsel og oppvekst ifra Bergen og for tiden er det han som regnes å være blant de allerbeste skuespillerne i hele Norge.

Hilsen

Bjørn

18.12.16 16:15
P.S.:
Die Szene ist gerade auch deswegen interessant im Hinblick auf die verschiedenen Dialekte im Norwegischen, weil der Schauspieler selbst damit am Ende der Szene spielt, indem er die ostnorwegische Ausdrucksweise des Arztes parodiert. Besonders deutlich kommt das bei der unterschiedlichen Aussprache von "lege" (Arzt) zum Ausdruck.

Når skuespilleren spiller seg selv, da blir det bergensk: "Så eg ser plutselig inn i trynet på en lege - en fyr i min egen alder... (bei 3:33) Hier wird es also "leehhgäh" ausgesprochen.

Når skuespilleren noen sekunder senere spiller selve legen og gjengir hva han sa, da blir det: "Men Du er jo 'kke läääähhgäh. Du er jo skuespiller..."

Vergleiche auch die unterschiedliche Aussprache von "lære".

Ostnorweger lieben aus mir unerfindlichen Grunde das Wort "lære". Kaum eine norwegische Fernsehdokumentation, in der das Wort nicht mindestens einmal vorkommen muss.

Ostnorwegisch wird lære dann in etwa so ausgesprochen: läähhhhre. Die Westnorweger sagen dazu ganz unprententiös: "lehhhre". Auch im Westnorwegischen ist es nicht das glockenhelle "eh" das wir aus dem Deutschen kennen, sondern etwas tiefer in der Tonlage. Aber im Ostnorwegischen rutscht das gleich zwei Oktaven in den Keller - deutlich tiefer noch als selbst das Ä im Deutschen ausgesprochen wird.

18.12.16 16:27
Ein kleiner Verbesserungsvorschlag:

Hvilke dialekter snakker dem på filmer? På meg det høres ut som Oslo dialekter.

"Richtiger":

Hvilken dialekter snakker de i disse filmene? For meg høres det ut som dialekter fra Oslo.

Was mich etwas verwirrt, ist die Satzstellung in Deinem Norwegisch. Wieso "For meg det høres ut..." und nicht wie im Deutschen (und wie hier richtig im Norwegischen) "Für mich hört es...". Das ist doch die komische englische Satzlogik "To me it looks as if...." ?

18.12.16 17:10
hvilke (ohne n) dialekter ist richtig.

18.12.16 20:43
@17:10
Mange takk - også på vegne av Bjørn selvfølgelig.

@Bjørn:
Da er det blitt ennå riktigere nå altså ;-).

Jeg tror faktisk tilogmed også dette er et pent eksempel for forskjellene mellom dialektene i norsk.

Jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror det heter "hvilken" og ikke "hvilke" i flertall på bergensk. Akkurat som det vel også heter mangen og ikke mange i flertall.

Så "mangen ganger" mener jeg å ha hørt nordmenn i den norske delen av familien si "mangen ganger" at jeg ikke kan forestille meg å si noe annet enn "mangen ganger". "Mange ganger" er derfor helt klart feil. I mine ører.

Jeg fant noe om dette her:

http://vgd.no/samfunn/spraak/tema/1593254/tittel/mangen-vs-mange

hvor det også diskuteres om det er "mangen" eller "mange" på vestlandsk mål.

Du ser - det er jaggu ikke lett - dette med dialektene i Norge. Det er ofte slettes ikke så lett å si hva som er feil eller ikke.