23.12.16 11:05
Hva er flyttelass på tysk?

23.12.16 13:06
(das) Umzugsgut
VG Vo