05.01.17 17:58, Drillo
Hei folkens!

Er det riktig at man sier " Jeg har allerede fått et tilbud" og allerede blir plassert foran verbet, mens man sier " Jeg
visste ikke at du allerede har fått et tilbud " og allerede blir plassert foran modalverbet siden det er en bisetning ?!

Av og til blir jeg plutselig usikker selv om jeg har bodd i Norge i flere år...

På forhånd takk.

05.01.17 18:40
Man kan sette allerede både på den ene og andre måten:

Jeg har allerede fått et tilbud
Jeg har fått et tilbud allerede

Begge deler er riktig.

05.01.17 23:09, Geissler de
Det Drillo sikter til, er ordstillingen i besetningen.
Hvis vi sammenligner de følgende to setningene, høres den første bedre ut enn den andre (og
det er nettopp det Drillo mener):

Jeg visste ikke at du allerede har fått et tilbud.

Jeg visste ikke at du har allerede fått et tilbud.

Er dere enige?

05.01.17 23:09, Geissler de
Bisetningen, ikke besetningen.

06.01.17 10:09
I bisetninger skal adverbialet allerede stå foran det finitte verbet har. ' Jeg visste ikke at du allerede har fått et
tilbud' er korrekt.