08.01.17 14:16
Hei, hvordan kan ordet “årsoppgave“ oversettes på tysk?
Takk for hjelpen :-)

08.01.17 18:28
Jahresübersicht