11.01.17 20:26
Stichwörter: Betriebsrat, ombud, ombudsmann
Er der noe som tilsvarer det som kalles for Betriebsrat på tysk? Eg har lest om et "verneombud" eller en "tillitsvalgt". Kan det sammenlignes på en måte? Hva er forskjellen mellom verneombud og tillitsvalgt?

11.01.17 20:37
P.S.: Hva betyr "ombud" egentlig? Jeg vet jo godt hva det oversettes med i Heinzelnisse ("Beauftragter"). Men hva kommer det fra? Hva er ordets egentlige betydning? Bud betyr jo helst noe som "Botschaft" om jeg ser det rett. Men "å sende bud etter noen" det betyr vel helst "å tilkalle noen" - ? Få bud om noe betyr derimot bare å få beskjed om noe? Hvorfor heter det "ombud"? En som skal være vitne OM noe liksom?

12.01.17 00:44, Geissler de
Ordet ombud er svensk.

Wiktionary:
„seit dem 16. Jahrhundert in den Formen ombodh oder umbodh bekannt. Vom frühschwedischen
umbuþ mit der Bedeutung Herrschaft, Behörde, Amt, Auftrag, Bevollmächtigter, Vormund.“

12.01.17 03:01, Mestermann no
Ombud betegnet tidligere selve oppdraget til en ombudsmann.

Som Geissler skriver, kan ordet oversettes på flere vis, også fordi det har betegnet litt forskjellige ting og
oppgaver. Selve forståelsen av ordets mening er du selv inne på: Ombudsmannen skulle bringe bud om noe, altså
foretre eller representere noe. I middelalderen betegnet ombudsmann en kongelig tjenestemann.
I nyere historie, frem til rundt 1970, ble betegnelsen ombudsmann også brukt om valgte politiske verv.

I dag har "ombud" som kjønnsnøytral betegnelse gått over til å betegne selve personen. I moderne språkbruk
betegner ombud for det meste en person som på uavhengig grunnlag skal ivareta en gruppes rettigheter,
sikkerhet og tarv, for eksempel:

Sivilombudsmannen = eg. Stortingets ombudsmann for den sivile forvaltningen. Sivilombudsmannen har til
oppgave å sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Barneombudet = Ombudets oppgave er å tilse at lovgivning vedrørende barns interesser etterleves, og at norske
myndigheter følger forpliktelsene i barnekonvensjonen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet = Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling
uavhengig av kjønn, etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse, avstamning, nedsatt funksjonsevne, språk, religion,
seksuell orientering, medlemskap i fagforening, politisk syn og alder.

Av andre offentlige ombud kan nevnes Forbrukerombudet, Ombudsmannen for Forsvaret, fylkesvise
Pasientombud, Ombudsmannen for sivile vernepliktige.

Et verneombud er ikke en offentlig embedsmann, men en tillitsvalgt ansatt som har i oppdrag å ivareta de
ansattes helse, miljø, sikkerhet og velferd i tråd med Arbeidsmiljøloven. Kunnskapsforlagets Norsk-tysk ordbok
oversetter det slik: der Betriebsobmann (für den Arbeitsschütz), der, die Sicherheitsbeauftragte -n/-n.

Ordet har forøvrig gått inn i engelsk med formen "ombudsman".

12.01.17 15:19
Hei dere to,

vielen Dank für die ausführliche Antwort.

Det jeg lurte litt om det var jo hvorfor "om" ble til et prefix i ordet ombud. Om det i det hele tatt er preposisjonen "om" - eller noe helt annet. Og om der finnes et mønster at en preposisjon eller preposisjonen "om" blir stilt foran et ord for å forsterke meningen eller for å gi ordet en spesiell mening - også i andre ord.

Men det er sannsynligvis noe særskilt som hat skjedd her med dette ordet og det går muligens ikke an å forklare veien hvordan dette ordet ble til.

Jeg syns det bare litt rart med denne preposisjonen som står foran ordet. Men jeg tar kanskje feil. Jeg kommer på ord som omsorg(ssvikt) eller omtanke. Også her er det vel sånn at preposisjonen, som egentlig hører etter ordet er blitt til et prefix: sørge seg om noe, tenke seg om noe.

Så det forekommer antakelig, selv om ikke det er veldig vanlig heller... I tysk har vi ikke noe tilsvarende, tror jeg. Jo, forresten: "denken an - Andenken".

Fin dag.

P.S.: En Betriebsrat er sikkert noe spesielt tysk - ein Organ der "Mitbestimmung". Det finnes sikkert ikke på norsk. Men en får da hjelpe seg meg tillitsvalgt eller noe som "den valgte representanten for arbeidstagerne i bedriften".

12.01.17 18:59, Wowi
I Dokpro kan du søke med plassholder %
om% finner alle ord som begynner med om
http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?startpos=6&ant_bokmaal=100&ant_nyn...

Men vær på vakt! Omlett, omam og andre tilhører mest sannsynlig ikke kategorien som du er interessert i!