15.01.17 13:10
Tidsfølge:

Jeg støttet på denne setningen her:

"Jeg skulle jo ønske at de var kommet tidligere eller at skadene ikke var så omfattende, slik at jeg da i hvert fall kunne prøvd å hjulpet dem." (Fra: https://www.nrk.no/urix/xl/norske-max-jobber-pa-feltsykehus-i-mosul-1.13285566 )

Denne konstruksjonen virker rart for meg. For det første så er det jo klart at hjelpeverbet "ha" har blitt sløyfet flere ganger. Egentlig burde det vel hete:

...at jeg kunne ha prøvd å ha hjulpet dem.

Men det er ikke det jeg er irritert over. Det er heller tidsformen "å hjulpet".

Jeg ville jo ha sagt: ..at jeg kunne ha prøvd å hjelpe dem.

Hvorfor blir det til "å ha hjulpet dem"???

Wenn ich das in das Deutsche übersetze, würde ja daraus so etwas werden wie:

Ich würde mir ja wünschen, dass sie früher gekommen wären, so dass ich zumindest hätte versuchen können, ihnen geholfen zu haben.

Das würde keinen Sinn ergeben. Ist diese Zeitenfolge im Norwegischen trotzdem korrekt?

15.01.17 15:29
Det er en feil som enkelte ganger forekommer. Man blandet sammen de to fortidsformene.

Enten må man si: ha prøvd å hjelpe dem
Eller man må si: ha hjulpet dem

15.01.17 15:55
Det er også mulig at "å" står for "og".

15.01.17 18:30
Mange takk dere begge!

15.01.17 19:08
Det blir galt også med "og".

16.01.17 06:55
Ikke så veldig. Grammatisk er det ok meg "og", men meningen er det da så som så med. Når noen sier det, er det kanskje påvirket av engelsk "try and verb". Og hva med
Vi har prøvd og fortalt det i alle år som er et musikkalbum med Dr. Fish?