16.01.17 15:59
Litt tilbake til Massangabe nedenfor ( Laks/torsk )
Fisker av hankjønnsord har som kollektivbegrep ingen
flertallsending, men kan/bør også uttrykkes mengdemessig individuelt
med flertallsendelse.
Jeg fikk fem ørretER og fire torskER som ble tilberedt
på restauranten " De tre glade LaksER "
Her passer ikke kollektivbegrepet : Jeg fikk fem ørret og fire torsk som ble tilberedt
på restauranten " De tre glade Laks ".
Er også behandlet av Vinje i " Moderne Grammatikk ".
Oddy

17.01.17 03:48, Mestermann no
Ingen har vel hørt i fiskerimeldingene at det meldes at det har blitt tatt 2,5 tonn "torsker" siste døgn. Man har
uansett tatt 2,5 tonn torsk. Tilsvarende tok Petter fire laks på flue og det gikk åtte hummer i teinen.

Jeg skal spørre Vinje hva han mener, og komme tilbake til temaet.

Det er klart at når det dreier seg om små mengder, så vil det være mange som sier "jeg fikk tre fine ørreter" osv.,
men det finnes eller fantes jo også dem som spør om man har "glasser" til hvitvinen.

Betegnelsen "glad laks" betegner en person, så her vil "glade lakser" uansett være riktig.

17.01.17 10:03
Guten Morgen, Mestermann.
2,5 tonn torsk er et kollektiv og altså ingen flertallsendelse, som
jeg skrev.Dette gjelder for hele landet, inklusive Nord-Norge og Trøndelag,
men hvem i Norge sier " jeg fikk tre fine ørret " ?? eller fire halvkilos torsk?
Dessuten skrev jeg kan/bør når det gjaldt flertallsendelse. ( Jeg utelukker ikke
at man kan si at ti laks fant veien inn i nota i går.)
Oddy

17.01.17 15:03, Mestermann no
Jeg ville aldri sagt "tre fine ørreter". men tre fine ørret osv.