20.01.17 18:23
Stichwörter: sprekke, sprikke
Jeg kunne sprikke! (av sinne, ergrelse, av stolthet). Ordet sprIkke jeg er vant med. Men ordboken vet bare om et ord som skrives "sprekke" - både på nynorsk og bokmål. Husker jeg ordet feil? Eller uttales sprekke som sprikke?

20.01.17 18:45, Mestermann no
Ordet skrives og uttales "sprekke" på bokmål og "sprekke", "sprekka", "sprekkje" eller "sprekkja" på nynorsk. Det
finnes noen få dialekter der man sier sprikke eller sprikka, men man ikke skrive det iht. gjeldende rettskrivning.

20.01.17 18:55
Ok, da er det antagelig dialekt. Mange takk.