22.01.17 13:09
Med ansvaret for en egen portefølje omfattet mine arbeidsoppgaver bortsett fra kunderådgivning og -veiledning blant annet klagebehandling, avvikling av oppsigelser av leiligheter med forhåndsbefaring og endelig overtagelse, oppsigelser med umiddelbar virkning og tvangsutflyttinger, utleie av ledige leiligheter samt kontraktsignering og gjennomføring av leilighetsovertagelser.

Må man sette et komma foran bortsett og etter -veiledning eller ikke? På forhånd takk.

22.01.17 17:48
Må og må - nordmenn pleier å sette komma som de vil. Jeg synes at lesbarheten blir bedre med komma foran og bak.
http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/Kommaregler/
Komma foran og etter forklarende tillegg