22.01.17 21:31
Stichwörter: streichen, stryke, strykende, strøk, strøken
Hva betyr egentlig:

"Dette gikk jo strykende!"

Det å stryke betyr jo egentlig at det nettopp ikke går bra. Men fra sammenhengen denne setningen ble brukt i forsto jeg det slik, at hun som sa det, mente at det var gått helt glimrende.

Men denne betydningen står det ikke noe om i Dok pro - ?

22.01.17 22:31
Vielleicht von stryk abgeleitet.
Stryk ist eine Strecke wo der Fluss
schnell laueft.

23.01.17 02:31, Mestermann no
Ja, det betyr i denne sammenheng at det går raskt, effektivt, gjerne vellykket. Som 22:31 skriver har vi ordet
"stryk", som betegner en del av et vassdrag der vannet strømmer fort.

Stryke er et veldig morsomt verb, fordi det kan ha mange, til dels motstridende betydninger. Sml. tysk "streichen",
som også kan ha flere betydninger, men ikke så mange som på norsk, tror jeg. På norsk er det beslektet med
både norr. strjúka og nedertysk streichen, og har hentet betydning fra begge hold.

For eksempel at man stryker (ut) noe, altså setter en strek over noe eller fjerner noe ved å radere det ut. Herav
kommer begrepet "å stryke til eksamen", kandidatens navn blir strøket. Videre også: Strøket av sensuren, stryke
fra minnet, stryke ut en tegning på tavlen og mange flere.

Beslektet med denne betydningen er at man stryker farge på en vegg, et papir eller lignende, herav "et strøk
maling".

En annen betydning er at noen stryker avgårde, altså legger (raskt) i vei; sml. "han strøk på dør" = han forsvant
raskt ut av huset. Her er det ordet "strykende" i betydningen raskt, flott, effektivt, kommer fra. Vinden stryker
langs fjellsidene.

Men en hjemløs som stryker langs veiene, uansett tempo, kan tenkes å være en landstryker, sml. tysk
"Landstreicher".

Videre har vi betydningen å stryke tøy, f.eks. å stryke en skjorte. Opphavet er nok det samme som første
betydning, idet man "stryker ut", dvs. fjerner krøller i tøyet. At noe er strøkent (flatt, uten folder) betyr i overført
betydning at det er feilfritt, perfekt, som nytt, veldig flott. En bil kan være strøken; det betyr ikke vanligvis at den
er ny, men at den er svært velholdt.

Man kan også stryke noen over håret, på kinnet osv., og da betegner stryke - paradoksalt nok - en langsom og
forsiktig, kjærtegnende (strykende) bevegelse.

Stryke kan også betegne en langsom, smygende bevegelse, som når katten stryker langs bena på en.

Man kan stryke inn gevinsten i et spill, altså raske pengene til seg.

Man kan stryke noe over ende, for eksempel brikkene i et spill, med en feiende (strykende) håndbevegelse.

Man kan stryke på en fiolin, sml. strykere = musikkinstrumentgruppe.

Man kan stryke av en fyrstikk, altså tenne ild med den.

Man kan stryke av seg hatten for noen (ta den av seg), eller stryke av seg klærne (kle av seg).

Man stryker flagget (= firer det, tar det ned).

Man kan stryke med, selvsagt, og det betyr at man omkommer, dør. Ved en brann kan huset stryke med.

Og enda finnes det flere eksempler på betydningen av "å stryke".

23.01.17 08:30
Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort!

Ikke på langt nær i så mange sammenheng blir ordet streichen brukt på tysk.

Jeg ser bare:

1. Sette en strek over slette gi avkal på
2. Male
3. berøre smygende / kjærtegnende

Det var det.

Noen få vendinger gjenspeiler kanskje en liten del av de ytterligere mangfoldige betydningene
i norsk som eksempelvis "die Segel streichen" (=fire ned seglene / gi opp) eller
Landstreicher.

Så står det bare spørsmålet igjen hvordan man lærer seg en slik mangfold av vendinger,
betydniger og preposisjoner sammen med et ord. Aber das ist eine andere Frage.

Guten Start in die Woche.

27.01.17 00:23
Vielleicht solltest du erst einmal die Vielfalt und Feinheiten der deutschen Sprache lernen.
Als kleine Hilfe dazu nachstehend die Bedeutungsübersicht (!) zum Verb "streichen" aus dem
Duden:

BEDEUTUNGSÜBERSICHT

1. a. mit einer gleitenden Bewegung [leicht, ebnend, glättend] über etwas hinfahren,
hinstreichen
b. mit einer streichenden Bewegung irgendwohin befördern

2. a. mit streichenden Bewegungen [mithilfe eines Gerätes] in einer Schicht über etwas
verteilen, irgendwo auftragen
b. durch Streichen mit einem Brotaufstrich versehen; bestreichen
c. mithilfe eines Pinsels o. Ä. mit einem Anstrich versehen; anstreichen

3. (etwas Geschriebenes, Gedrucktes, Aufgezeichnetes) durch einen oder mehrere Striche
ungültig machen, tilgen; ausstreichen

4. a. ohne erkennbares Ziel, ohne eine bestimmte Richtung einzuhalten, irgendwo umhergehen;
sich irgendwo umherbewegen
b. (besonders Jägersprache) in ruhigem Flug [in geringer Höhe] fliegen, irgendwo
umherfliegen
c. irgendwo gleichmäßig, nicht sehr heftig wehen

5. a. (Geologie) (von schräg verlaufenden Schichten) in bestimmtem Winkel eine gedachte
horizontale Linie schneiden
b. (Geografie) (von Gebirgen) in eine bestimmte Richtung verlaufen, sich erstrecken

6. (Rudern) (das Ruder) entgegen der Fahrtrichtung bewegen oder stemmen, um zu bremsen oder
rückwärtszufahren.

Gruß
Birgit

PS: Die Liste mit den entsprechenden Wendungen ist noch deutlich länger. Von wegen "noen
få"...