24.01.17 20:14
Stichwörter: Lückenbüßer, Notnagel, pausefisk
Gibt es ein norwegisches Wort fuer Lueckenbueser?

24.01.17 20:34
Reserve.
Være reserve eller stedfortreder for
noen.
Politisk: Varamann

25.01.17 08:30
Ikke helt enig med 20:34.

Lückenbüßer har en nedlatende betydning likedan som "Notnagel" hvis oversettelse som ble
etterspurt her for en aldri så liten stund siden. Denne netsettende konnotasjonen kommer ikke
frem i ord som reserve eller stedfortreder.

Lückenbüßer må telles til et av de ordene norsk har en mangel av samsvarende
uttrykksmuligheter på.

I hvert fall har det ikke kommet noe tilsvarende forslag i dette forumet hittil.

Men en kan behjelpe seg med ordet "nødløsning" hvilket som har vært foreslått her i forumet
flere ganger allerede (Oddy), kanskje også med ordet "pausefisk" (Mestermann).

Se også https://www.heinzelnisse.info/forum/archive?
searchItem=nødløsning&setOptions=true&dictDeNoSearch=on&dictNoDeSearch=on&dictExactSearch=on&
dictPhoneticSearch=on&wikiSearch=on&dictBokmaalSearch=checked&forumSearch=on&suggestion=on

25.01.17 08:42
ok danke fuer die Antwort. Ja "reserve" passt nicht ganz. Aber pausefisk klingt gut :)

25.01.17 19:34
Ingen ting å takke meg for :-). Det var opprinnelig Mestermann sin ide.
B.

25.01.17 19:49
Dekkes kansje best ved det verbale
uttrykket " ta til takke med noe/noen "

26.01.17 01:58, Mestermann no
Nei, en Lückenbüßer er et substantiv, og kan ikke erstattes eller oversettes med bare "ta til takke med noe/noen".
Det må helst oversettes med et annet substantiv, i tilfelle "noe/noen man tar til takke med."

Ordboken oversetter Lückenbüßer med: reserve, tilfeldig eller ufullstendig erstatning, stedfortreder.
Men det dekker jo ikke ordets mer kollokviale konnotasjoner. Til engelsk kan det oversettes med så forskjellige og
morsomme ord som stopgap, makeweight, rebound guy og til og med palate cleanser - det to siste når det
gjelder en sexpartner man har et kort forhold til mens man forsøker å komme over et seriøst forhold, men før man
har begynt å lete etter et nytt, seriøst forhold. I denne sammenheng er det begrepet "pausefisk" ofte blir brukt på
norsk.

Man kunne også for Lückenbüßer - alt etter sammenhengen - brukt begrepene mellomløsning, foreløpig tiltak,
nødløsning, vikar, noe/noen i mangel av noe/noen bedre, provisorium, interregnum, overgangsløsning,
midlertidig moro m.fl.