26.01.17 23:54
Stichwörter: alle + bestemt flertall
Finnes der noen tilfeller, der "alle" blir brukt med bestemt flertall?

Det heter jo "alle mennesker" og ikke "alle menneskene" - ikke sant?

Og: "Alle mine biler sto parkert i rad og rekke" - og ikke: "alle bilene mine sto parkert i..." (eller går det til og med an å si den siste setningen? Jeg syns det hørtes ikke så forferdelig galt ut - men det må jo være galt.

Jeg er blitt usikker om der ikke finnes tilfeller der "alle" også kan brukes med bestemt flertall. Gjør det?

27.01.17 00:27, Mestermann no
Ja, "alle" blir brukt med både ubestemt flertall og bestemt flertall, etter som sammenhengen er generell eller
spesiell.

For eksempel:
Alle mennesker er født med like rettigheter
Alle menneskene jeg så den dagen, hadde vintertøy på

Alle hus bør være brannforsikret
Alle husene i Bakkebyveien er røde

Se også tidligere diskusjoner i forumet om enkel kontra dobbel bestemmelse.

Den amerikanske presidenten bor i Det hvite hus
Min mor bor i det hvite huset på hjørnet av Apalveien

27.01.17 00:29, Mestermann no
Det vil altså si at du godt kan si: Alle bilene mine sto parkert i Løkkaveien.

27.01.17 09:29
Vielen Dank, Mestermann. Aus deutscher Sprachlogik nur äußert schwer zu verstehen. Den
generellen Unterschied zwischen enkel og dobbel bestemmelse zu verstehen, ist - zumindest in
der Theorie - einfach. Når det gjelder faste uttrykk og vendinger da blir det enkel
bestemmelse, ellers dobbel bestemmelse.

Men når det dreier seg om enkel og dobbel bestemmelse sammen med "alle" da ligger jo tingene
ganske annerledes. Det norske språket ser altså ut til å skille mellom "alle" og "alle alle".
Det er jo ganske vanskelig å forstå siden ingen gjenstand utenom kanskje selve ordet "alt"
betegner absolut alt. Alt annet er jo per se alltid en delmengde av en større gruppe.

Men kanskje en kan nærme seg forståelsen på en annen måte. Er det slik, at alltid når en
gruppe er innskrenket ved en bisetning eller en annen tilsetning, da blir det bestemt
flertall ellers ubestemt?

Men hvorfor er det da lov å si:

"Alle bilene mine stod parkert i Løgreglangaten?"

Her er jo biler - borsett fra eiendomsordet mine - ikke innskrenket.

Jeg ville jo heller ventet her en logikk som denne:

(1) Alle mine biler sto parkert i Løkkagaten.

Men derimot:

(2) Alle bilene mine, som var blitt stjålet den natten, stod parkert i Løkkagaten.

Er det ikke så nøye slik at det altså også er tillatt å si:

(3) Alle mine biler, som var blitt stjålet den natten, sto parkert i L.

(4) Alle bilene mine sto parkert i L

-?

Oder wäre (3) falsch? Aber warum dann (4) zulässig?

Nochmals vielen Dank.

27.01.17 10:02
Det som definerer alle bilene i 4, er at de er dine og ikke alle biler generelt. .

Det er dessuten ikke alltid noe skarpt skille her:
"Om jeg så eide alle biler i hele verden" og "om jeg så eide alle bilene i hele verden" kan begge brukes.
Forskjellen mellom dem handler bare om vektleggingen av forholdet.

Jeg tror du bør prøve å se på bruken og forklaringene og forsøke å gjøre det riktig før du smeller til med stadig
nye spørsmål. Dette er blitt forklart mange ganger i forumet.

27.01.17 16:09
Hei Mestermann,

mange takk!

Men du må ikke være så streng!

Enkel og dobbel bestemmelse har det jo vært omtalt ganske mye i den siste tid.

Men her dreier det seg jo egentlig ikke om enkel eller dobbel bestemmelse men spørsmålet om det over hodet skal brukes bestemmelse - eller heller en ubestemt form.

Enda mere innviklet blir spørsmålet når et eiendomspronomen som mine er med i leken.

Jeg innrømmer skyldbevisst at jeg for en gangs skyld i dette tilfellet ikke leitet etter et svar først ved hjelp av Forumssuchen.

Men det skyldes ikke det faktumet at jeg var en lat sekk men at jeg ikke visste hva jeg sku' leitet etter. Det er jo lite vits i å leite etter svar med stikkord som "alle" eller "mine".

Jeg tror i mellomtiden at jeg har forstått logikken litt bak det hele. Norsk er her enkel og greit bare litt mere nyansert enn tysk. Alt ettersom om en vill uttrykke et mere generelt utsagn kan en bruke den bestemte formen eller så kan en nesten alltid like godt bruke den ubestemte formen, som for eksempel:

Ikke i mine allerverste mareritta ville jeg trodd hvor vanskelig det er å uttrykke seg plettfritt på norsk.

Ikke i de allerverste marerittene mine ville jeg trodd hvor vanskelig det er å snakke lite godt norsk som en innfødt nordmann.

Alle mine mareritta handler om det å ikke kunne snakke lenger...

Alle marerittene mine handler om det å ikke kunne snakke lenger...

Med eller uten "alle", med eller uten mine: en kan vel i de fleste tilfelle bruke både ubestemt og bestemt form sammen med mine eller alle.

Om "mine" allerede var en slags form for spesialisering, da betød jo det, at en måttet uansett ha brukt den bestemte formen sammen med alle + eiendomsord. I så fall ville vært galt å skrive:

Alle mine biler stod parkert i Løkkagate.

Mest sansynlig ville det vært lov å skrive:

(3) Alle mine biler, som var blitt stjålet den natten, sto parkert i L.

til og med.

Du sa ikke noe om den versjonen. Men jeg antar nettopp derfor, den er også tillatt.

Nochmals vielen Dank und einen wunderschönen Freitag Abend!

28.01.17 02:48, Mestermann no
For å oppsummere litt:

Alle mine mareritt handler om å ikke kunne snakke lenger.
Ikke i mine verste mareritt ville jeg kunne forestilt meg hvor vanskelig det er å snakke godt norsk.
Alle marerittene mine handler om ikke å kunne snakke lenger.

Mareritt får ikke flertalsendelse i ubestemt flertalll. Ett ritt - flere ritt - alle ritt, el. alle rittene. "Ritta" brukes så godt
som ikke. "Alle mine mareritta" er altså ikke brukelig.

Ellers har du forstått det riktig, såvidt jeg kan se.

28.01.17 09:36
Vielen Dank nochmals für den Nachtrag!

Dann habe ich es verstanden. Und danke auch für die Korrektur bei mareritt.

Ein von mir denkbar schlecht gewähltes Beispiel, wenn bestimmte und unbestimmte Form Plural gleich sind. Ich hatte die Beugung eigens in Dok pro nachgeschlagen, weil ich unsicher geworden war.

Gut zu lesen, dass es doch nicht mareritta heißt, wie Dok pro vorschlug. Das habe ich nur zähneknirschend geschrieben ;-).

28.01.17 09:51
P.S. Bestimmte und unbestimmte Form Plural sind natürlich nicht gleich bei mareritt.

Singular und unbestimmte Form Plural sind gleich: Et mareritt - flere mareritt.

Und Dok pro bietet neben mareritta auch marerittene als bestimmten Plural an. Warum ich da ausgerechnet mareritta genommen habe, verstehe ich auch nicht mehr. Offensichtlich total durcheinander geraten 8-(.