03.02.17 21:53
Hei!

Jeg sliter litt med et Nietzsche-sitat her.

Han sa: „Aber ich bekenne, dass der tiefste Einwand gegen die 'ewige Wiederkunft', mein
eigentlich abgründlicher Gedanke
, immer Mutter und Schwester sind“

Sier han med dette at IDEEN om den evige gjenkomst/gjentakelse var hans VERSTE idé
(egentlig: avgrunnsdype)?
Eller er ideen bra, men tanken på de gjentatte MØTENE med mor/søster fryktelig?

Håper jeg ikke var altfor uklar her. Jeg får rett og slett ikke taket på denne setningen.

Hilsen Signe

04.02.17 02:07, Mestermann no
Den dypeste innvending mot "den evige gjenkomst", min egentlig avgrunnsdype tanke, er (min) mor og søster.

F.W. Nietzsche sikter her til tanken på å skulle møte sin mor og sin søster igjen, som han syntes utgjorde et
nidkjært og moralistisk formynderskap som grep inn i hans liv i dets minste enkeltheter. Å skulle møte dem påny
synes han virker som en redselsfull, uutholdelig tanke.

04.02.17 02:28
Takk, Mestermann! Godt å få eit friskt blikk på ting iblant, då løyser det meste seg!
Signe

04.02.17 10:41
Det er ikke rart Du slet med å oversette dette :-).

Får å se litt nærmere på vanskene med å oversette det hele fra et grammatikalsk og semantisk hold:

Nietzsche betegner sin ide om den "evindelige gjenkomst" også som "abgründlicher Gedanke".

Dette tyder jo på at "mein abgründlicher Gedanke" var ment som en apposisjon til "ewige Wiederkunft". Men i så fall ville jo "mein abgründlicher Gedanke" ha stått i feil kasus.

For som apposisjon måtte den ha stått i samme kasus som "gegen die ewige Wiederkunft" slik at det skulle ha blitt til "(gegen) meinen eigentlich abgründlichen Gedanken".

Rent grammatikalsk sett måtte det som sto i komma derfor egentlig være en tilføyelse til "tiefste Einwand" og dermed peke videre til mor og søster.

Men hvordan kan det (den avgrunnsdype tanke) som egentlig er et synonym for "evindelige gjenkomst" samtidig være den "dypeste innsigelse" til den "evindelige gjenkomst"?

Det forklarer seg ved ordet "eigentlich". Den egentlige avgrunnsdype forestillingen i hans tankeverden / filosofi er altså ikke sin sentrale ide om den evige gjenkomst men heller moren og søsteren.

Og enda mangler i denne setningen den unnværlige forklaringen som Mestermann ga: ikke moren og søsteren men tanken på morens og søsterens gjenkomst er innvendingen mot teorien om den evige gjenkomsten.

Det blir ikke lettere å forstå når man tenker på at "abgründlich" ikke eksisterer som tysk ord - hverken nåtidens eller datidens tysk. Om forfatteren bruker ikke eksisterende ord kan man jo heller ikke stole på at han overholder grammatikalske regler.

Så hele setningen er fullstendig uforståelig for seg selv. Også for en tysker.

Her står det noe å lese om det hele:

http://www.zeit.de/1981/38/nietzsche-unzeitgemaesser-denn-je/seite-3

("Spät bekennt er allerdings einmal, der tiefste Einwand gegen die Idee der ewigen Wiederkunft sei ihm „immer Mutter und Schwester“ gewesen.")

Men jeg ville da ha antatt at selve utsagnet ikke var ment seriøst men ironisk.

For om man tar en tanke som gitt eller som bevis bare fordi en liker eller misliker den da er man jo slettes ikke objektiv lenger eller i det hele tatt noe særlig klartenkt.

Menneskets logikk krever jo determinisme apodiktisk - om en liker dette eller ei - skjønt dette ikke forutsetter noen slags evige "Wiederkunft".

04.02.17 18:23
Takk, 10:41, for kloke ord.
Ja, det er tungt stoff dette (jobber med en Nietzsche-dokumentar), og den er i tillegg på
engelsk, noe som ikke alltid hjelper, siden de i dette tilfellet ofte er nokså slepphendte i
gjengivelsen av sitater. Derfor ville jeg gå til kilden og se hva det TYSKE originalsitatet
var. Og det var ganske innfløkt, det også ... :- )
Signe

04.02.17 20:56
Vær så god. Og lykke til! Det høres meget krevende ut. Gleder meg å se den om en stund. Og atter en gang også fra min side stort kompliment til Mestermann.