08.02.17 08:32
Stichwörter: Ubestemmelse
God morgen Forum,

her har det mang en gang vært snakk om enkel og dobbel bestemmelse. Bare det i seg selv er jo
allerede ganske sammensatt. Men nå er jeg slidd på spørsmålet om og når "ubestemmelse" er
tillatt på norsk og får ikke skikkelig has på dette spørsmålet.

Med ubestemmelse mener jeg substantiver som brukes uten hverken den bestemte eller den
ubestemte form - dsv uten enhver bøying og uten enver artikkel. Det står klart for meg at det
går an å si:

Vi venter tordenvær med full storm.

Man sier da helst ikke:

Vi venter et tordenvær med en full storm.

Men er det også lov å si for eksempel:

Takk for mat og vin - istedenfor: takk for maten og vinen?

Som på tysk: Dank für Speis und Trank?

Og ville det tilmed vært lov å si:

Takk for trøstende ord fremfor takk for DE trøstende ord?

Gratulerer med utmerket resultat - ? Eller gratulerer med det utmerkete resultatet?

Jeg ganske i stuss nå over hva som er rett eller ei. Og hvortid.

08.02.17 08:36
P.S.: det må vel i hvert fall hete: takk for de trøstende ordene. Eller kan en bruke
ubestemmelse tilogmed med en artikkel som i "de trøstende ord"?

08.02.17 12:21
I alle disse tilfellene kan man si begge deler, med unntak av det første. Der MÅ man si "vi venter tordenvær med
full storm".

08.02.17 13:37
Dog kan man si : Vi venter på tordenværet med
full storm ( som er meldt ).

08.02.17 23:39
Hei 12:21 og 13:37,

mange takk!

Insofern beruhigend als ich diese Varianten alle gefühlt auch gar nicht als so unmöglich empfand.

Den andre side er at nok engang et forsøk å dedusere selv noen regler mislyktes. Jeg kan ikke hevde at jeg har forstått hvorfor det er slik at en kan bruke den slags "ubestemmelse". Er det sånn at det dreier seg om innslitte vendinger her også?

At især gratulere kan stå med eller uten artikkel - alt ettersom en nett har lyst til?

Gratulerer med fødselsdag - gratulerer med (geburs-)dagen - ?

Eller er det mye mere vanlig med denne "ubestemmelsen" enn det jeg hadde trodd? Men når da? Hvorfor kan en si "takk for trøstende ord"? Kunne man også sagt: "Takk for bøker", når man skulle takke for noen bøker en fikk som presang? Eller måttet det da blitt til: Takk for bøkene? Takk for de bøkene? Takk for de bøker kunne en jo sikkert ikke sagt - ? Schønen Abend noch. Hvor enn dere måtte være.

09.02.17 09:42
Da kann man nur mit Roxette sagen: listen to your heart.
Es gibt wohl keine andere Begründung als dass es so Usus ist. Die eine Sprache so, die andere so (... ähnlich, same but different):
I am a teacher
Ich bin Lehrer
Jeg er lærer
aber: jeg er en lærer som noen ganger fortviler.

09.02.17 10:33
Det er ikke noe "hvorfor" her.

09.02.17 12:44
Her finnes det en million uttrykk. Mange ganger kan begge deler brukes, andre ganger bare en. Det er ingen fast
regel for dette, bare enkelte retningslinjer. De er blitt forklart mange ganger tidligere i forumet. Men hvert enkelt
tilfelle kan ikke forklares med en begrunnelse.

10.02.17 01:04
Hei niførtito og tolvførtifire,

det var jammen leit å lese. Takk allikevel for svar, forklaringer og de anbefalinger!