12.02.17 11:40
Hi, på tysk har vi ordet "Erdbewohner".
Jeg finner beboer med den betydningen „Bewohner“, men ikke „jordbeboer“.
Hvordan sier man "Erdbewohner" best på norsk?
Takk!

12.02.17 11:49
Jordboer.