12.02.17 23:44
Stichwörter: das Letztere, siste, sistnevnte, the latter
Hei folkens,

på tysk liker man ofte å henvise til en av flere alternativer idet man sier "Das Letztere..." ( http://www.duden.de/rechtschreibung/letztere ) (eller for såvidt: "Das Erstere...)

Egentlig er det vel strengt logisk sett hakkende galt. I hvert fall om man ser på "letztere" som komparativ. For "letzt" er jo allerede en logisk superlativ slik at det gir liten mening å danne en komparativ av det som allerede er en (logisk) superlativ.

Men på engelsk finnes samme konstruksjonen: "The latter of these to suspects turned out to be the real culprit..."

Men hvordan uttrykkes dette på norsk? Jeg kan ikke huske noensinne å ha hørt noe som "Den sistere av de to mistenkte viste seg å være den sanne skyldige". Eller for såvidt: "Det sistere er tilfellet" ("Das Letztere ist der Fall").

Også ordboken samtykker med at formen "sister" ikke eksisterer. Men hva sier man på norsk da om en vill uttrykke det på en tilsvarende måte?

13.02.17 00:24, Mestermann no
Det/den sistnevnte, det/den siste av to.

13.02.17 00:39
Det var da mye mere logisk også! Jeg spekulerte litt på denne løsningen også. Men syntes den var for enkel.

Mange takk.

13.02.17 01:11, Mestermann no
Et par eksempler også:
Av Pettersen, Olsen og Hansen er det bare sistnevnte som har skjegg.
Jeg gjennomgikk Sallusts "Catilina" samt Ciceros taler imot sistnevnte (Ibsen).

15.02.17 07:36
Nochmals Dank!