13.02.17 14:21
Stichwörter: offer, Opfer
Hi,

på ordbok finner jeg bare offer = Opfer.

Hvordan sier man

1. Das Erdbeben forderte viele Opfer. (Menschenleben)
2. Um sein Ziel zu erreichen, musste er viele Opfer bringen. (hier z.B. auf etwas verzichten)
3. Die Kannibalen brachten ihren Göttern Menschenopfer dar. (hier eine Gabe an die Götter)

best på norsk?

Kann ich in allen drei Fällen auch "offer" verwenden, selbst wenn es ein besseres Wort gibt?

Takk!

13.02.17 14:33
Jordskjelvet krevde mange ofre.
Får å nå sitt mål måtte hun ofre mye ( gi avkall på mye )
Kannibalene frembar for gudene menneskeoffer.

13.02.17 15:03
Hei noen synonymer for offer fra norsk synonymordboka:
offer, blot, ekatombe, libasjon, votivgave
bidrag, gave, kollekt, ofring,
bytte, offerlam, syndebukk, oppofrelse, resignasjon, savn
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

13.02.17 16:51
Ekatombe und libasjon wollte ich schon immer mal benutzen. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes offer ... noen frivillig?

13.02.17 17:55, Geissler de
Bei der Hekatombe brauchst du schon ziemlich viele Freiwillige. Dann lieber eine Libation,
aber bitte an mich.

13.02.17 18:43
Hei Hi,
2. Um sein Ziel zu erreichen, musste er viele Opfer bringen. (hier z.B. auf etwas verzichten)
For å oppnå målet sitt måtte han gi avkall på mangt å mye.
3. Die Kannibalen brachten ihren Göttern Menschenopfer dar. (hier eine Gabe an die Götter)
Her kunne du si: Kannibalene blottet mennesker.
Hos Snorre står det f.eks.: da gjorde han et stort blot og blotede sin anden søn. (fra riksmålsordboka)
God kveld fra Claus i Kristiansand

13.02.17 18:53, Mestermann no
Ja, men altså:
2. ...måtte han gi avkall på mangt og mye,
og
3. Kannibalene blotet mennesker. (Hvis de blottet dem, ville det si at de kledde av dem! :-) )

Et offer, flere ofre, samt verbet å ofre, er nok de beste og naturligste ordene også på norsk.

13.02.17 20:03
Hei Mestermann,
Takk for at du er så grei å leser korrektur.
Blot - er intet unaturlig ord på norsk. Jeg vet at historien ikke teller mye hos mange her til lands. I bøkene og i undervisningen blir - blot - brukt for ofringen av dyr og mennesker. Forresten akkurat dette var for Olav Hellige jo veldig ille, og med en viktig grund for slaget på Stiklestad. Eller har jeg oversett noe?
God kveld fra Claus

13.02.17 22:43, Mestermann no
Ja, det har du rett i, men jeg vil nok si at å blote er noe vi så å si utelukkende forbinder med historiske, førkristne
skikker i Norden. Ordene blote og blot er ikke vanligvis noe vi bruker i sammenheng med menneskeofring i andre
kulturer eller sammenhenger.