21.02.17 06:34
Stichwörter: hardnakket, krokbeint, krokrygget
krokrygget, krokbeint, hardnakket

Wie erklärt sich das -t in diesen Wörtern? Das sieht aus wie ein Partizip Perfekt, aber rygg, bein, nakke sind ja keine Verben.

21.02.17 08:19, Mestermann no
Es sind keine Verben, sondern Adjektive, wo die jeweiligen Körperteile adjektivisiert verschiedende Eigenschaften
beschreiben.

Vgl. z.B. "hartnäckig" (hardnakket), das eine Person "mit hartem Nacken" beschreibt, ein beharrliches Benehmen,
oder linkshändig (venstrehendt), leichtfüßig (lettbeint, lettfotet), leichtherzig,

21.02.17 09:58
Danke. Also ist -t ein adjektivbildendes Element, das in einigen Fällen -ig entspricht. Dass es keine Verben sind, stand ja schon in der Frage.

21.02.17 12:39, Mestermann no
Vgl. auch -t in pen-t, ren-t, stor-t usw.

Bemerke aber wohl dass Adjektive mit Körpermerkmalen wie hardnakket, krokbeint, krumrygget usw. meistens
nicht nach Genus biegbar sind, wohl aber in Mehrzahl:

En krumrygget mann (m) (in Unterschied zu z.B. en pen mann)
Et krumrygget barn (n) (et pent barn)
De krumryggede menneskene (pl.) (de pene menneskene)

21.02.17 23:29
Artig. Har aldri vært var at det eksisterer noe som Adjektiviserung. Går dette med hvilke som helst kroppsdeler eller blot med noen spesielle? Kan en være smallippet og storøyet og?
Og så var det jo bøyningen også. Hvorfor blir det krumbøyede og ikke krumbøyete? Smalleppede eller smallippete? Nesete eller nesede?

P.S.: ikke biegbar men beugbar 8-@. God natt.

22.02.17 01:38, Mestermann no
Ja, det siste var en skrivefeil. U og i ligger ved siden av hverandre på tastaturet.

Ja, man kan være smalleppet og man kan være storøyet eller storøyd, og stormunnet, flåkjeftet, storkjeftet,
langfingret, klåfingret, langlemmet, langbeint, bredskuldret, skjeløyet eller skjeløyd, langneset, varmhjertet,
kaldhjertet, hardhjertet, varmblodig, kaldblodig og sikkert mange fler. Mange ord som er dannet på samme måte
(adjektiv + adjektivisert kroppsdel) finner man både på tysk og engelsk, og de kan ha både konkret og overført
betydning.

I flertall kan de ofte bøyes enten med t eller med d. Det er oftest valgfritt (slik som det også er valgfritt om man vil
skrive storøyd eller storøyet).

Mer også at dette også kan gjelde for kroppsfunksjoner og sanser: Kortpustet, kortsynt, langsynt, tunghørt,
lydhørt osv.

22.02.17 06:49
Vielen Dank. Der dukket jo en hel liten grammatikalskk verden opp for seg selv. Obs: varm- og kaldblodig bryter jo meg reglen. Om de ordene hadde fulgt samme boyingsmønsteret måttet det jo ha blitt til: kaldblodet. Men å adjektivere etter det tyske mønsteret med -ig på slutten ser ut til å være et stort unntak. Jeg kommer i hvert ikke på andre adjektiveringer som følger samme mønsteret. Det er vel kaldhjertet og ikke kaldhjertig? Eller er det hverken eller? OB UIB kjenner hverken til det ene eller andre. Kaldhjertelig er det nok sikkert ikke. Så ville jeg jo sagt: "å gå barfot". Men OB kjenner bare til "barfotet". Er barfot altså feil?

22.02.17 07:08
Man kan jo se et tydelig mønster her. Men Mestermanns forklaring (12:39) at –t er den samme som den i nøytrumsformen (pen-t, ren-t, stor-t), tviler jeg litt på. For det første er denne t-en ganske germansk – den forekommer også i nedertyske dialekter (een kleenet Kind – ein kleines Kind). For det annet forsvinner det ikke i flertall eller ved svak bøyning (flere hardnakkete, den hardnakkete). Den kan til og med bli til d, noe som gjør at det hele ligner på perfektum partisipp, selv om det ikke er det. Kanskje en analogdannelse? Og kan det være i slekt med «-th» i engelsk length, depth, breadth og det tilsvarende «-de» i norsk lengde, dybde, bredde?

22.02.17 11:43, Mestermann no
@06:49: Ingen regler uten unntak. Det finnes nok adjektiver som bruker kropp eller kroppsfunksjoner som slutter
på -ig, som tungsindig. At noen er tungsinnet forekommer av og til, men kan lett forveksles med bestemt form av
tungsinn (Schwermut).

Legg merke til at mønsteret for de ordene vi nå diskuterer for det meste er adjektiv (hard, kald) + kroppsdel
(hjerte) = hardhjertet, kaldhjertet.

Siste del av adjektivet kan ikke stå alene: "Han er et "hjertet" menneske" går ikke, det må bli "et hjertelig
menneske".

Barfot er et ord som står i flere ordbøker, og da synonymt med barføtt og barfotet. Alle tre varianter kan brukes.

Jeg ser også at jeg har gjort meg skyldig i en feil i forrige innlegg: "Lydhørt" danner et unntak fra regelen om at
disse adjektivene ikke bøyes i entall. Det heter en lydhør mann, et lydhørt barn.

@07:08: Jeg mente ikke å si at -t opprinnelig er den samme som i nøytrumsformen, men skrev det slik for
enkelhetens og forståelsens skyld.
Om opprinnelse og krysspåvirkninger kan jeg ikke uttale meg, dette overstiger mine etymologiske kunnskaper.
T-en som danner adjektivet i denne klassen er i allfall lik med -ed i engelske ord som broad-shouldered, cold-
hearted, short-sighted osv.

22.02.17 13:31
Mestermann, du har sikkert gode kontakter i universitetsmiljøet (du er kanskje en meritert/emeritert professor?). Kan du ikke foreslå å belyse disse forholdene i en bachelor-oppgave eller lignende? Da får vi svar om ett år eller to.

22.02.17 23:36
@Mestermann: vielen Dank. Lydhørt var et nokså uhørt ord :-).
(06:49)

@07:08:
Jeg vet ikke om der er et poeng der. For i engelsk ender jo ikke bare de tilsvarende ordene på -ed - som Mestermann allerede påpekte - (eller kanskje også på "y" som i mouthy, nos(e)y, bony, skinny. fingery, and so on and so forth - ?), men selve "th" forekommer jo mange steder i ordene. Jeg tenker på de eldgammle formene i islandsk som i móðir eller faðir ( http://islex.lexis.hi.is/islex/no?ord=28848&dict=NO&samleit=mor&nlo... )...