22.02.17 18:20, Aunekris
Stichwörter: den Hof machen, gjøre kur, hofieren, hovmod, hovmodig, kurtisere, nyttårskur, smiske
Guten Abend liebes Forum

Ich habe gerade diesen Satz in der süddeutschen Zeitung gelesen: "Wagenknecht: "Die
Kanzlerin hofiert einen islamistischen Autokraten". Was ist eine gute Übersetzung des
Verbes "hofieren" ins Norwegische? Die Erklärung des Verbes habe ich schon im Duden
nachgeschlagen, aber ich finde kein entsprechendes Verb im Norwegischen. Vielleicht
ist "smiske" die beste Übersetzung?

Kristoffer

22.02.17 18:34
Hei Kristoffer!
Etter Hustad:
hofieren v. gjør kur til
God kveld fra Claus i Kristiansand

22.02.17 18:35
gjøre kur til
unskyld, Claus

22.02.17 19:20, Aunekris no
Tusen takk for svar, Claus. "Gjøre kur til" høres bra ut.

22.02.17 22:45, Geissler de
Og det er jo akkurat det samme. Norsk kur kommer fra fransk court, som betyr "hoff",
eller "Hof" på tysk. Derav hofieren.

På tysk har vi dessuten det litt foreldete uttrykket "jemandem den Hof machen", som nå
utelukkende brukes i betydningen "å fri (til en dame)".

22.02.17 23:43
Kostelig at vi på norsk har verbet "hovere", som kommer fra l.ty "Hof", hoff. Det har betydningen vise triumf ELLER skadefryd. På tysk heter vel "hovere" triumphieren, fra lat.

23.02.17 01:45, Mestermann no
Ja, for den som kan tysk er det norske verbet "hovere" en "falsk venn" som dessverre alt for lett melder seg til
tjeneste. Det betyr nettopp ikke "hofieren", å gjøre kur til noen, gjøre seg lekker for noen, men å triumfere over
noen, godte seg, vise skadefryd.

Allikevel er det et slektskap. Legg merke til at det norske begrepet "å gjøre kur" kommer fra det franske "court",
som nettopp betyr hoff (derav det tidligere nevnte "hovere"), men som også kan bety "oppvartning". I Norge frem
til første verdenskrig (og i Danmark fremdeles den dag i dag!), eksisterte den såkalte Nyttårskur. Det ville si at
betydelige personer i samfunnslivet møtte opp på Slottet i et arrangement på nyttårsdagen og gjorde sin "kur",
altså sin oppvartning, for Kongen og hans familie. Å gjøre kur til noen betyr altså å gjøre noen sin høflige (=hoff-
aktige) oppvartning, presentere seg fra sin beste og mest elskverdige side.

Det er også denne betydningen det tyske "hofieren" har fått, mens det norske (og danske) hovere derimot betyr
at man ser på noen ovenfra og ned, med arroganse, så å si fra hoffets øvre sirkler, sml. også hovmot

23.02.17 02:25
(... Norsk kur kommer fra fransk cour.
Court ist der englische Bruder des französischen Hofs. ;-)

Im Übrigen hatten wir das Thema schon einmal, vgl.
https://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/25307.

Viele Grüße
Birgit)

23.02.17 09:11, Geissler de
Wieder einmal ein Beweis dafür, dass ich langsam zu alt werde, um mir neue Sachen zu
merken. Na, wenn's noch mal passiert, gebe ich einen aus. Also cour. Cour. Verdammt
nochmal, cour.

23.02.17 11:08
"gjøre kur til" mag ja angehen, aber kürzer ist

kurtisere

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=kurtisere&ant_bokmaal=5&ant_ny...

23.02.17 17:01, Mestermann no
Cour, naturligvis, og ikke court.

23.02.17 20:44, Wowi
Der Ordnung halber: hov (1) in hovere und hov (2) in hovmod sind unterschiedlicher Herkunft.
hov (1) von Hof (hoff)
hov (2) von hog/høg (g -> v) / hoch (Hochmut)

23.02.17 23:58, Mestermann no
Man lærer noe nytt hver gang man diskuterer dette temaet :-)