28.02.17 13:57
Stichwörter: fast håp, tillit, tiltro, Zuversicht
Zuversicht- hva blir det på norsk? Finner ikke det i ordboka

28.02.17 14:38, Mestermann no
Tiltro, også: fortrøstning, fast håp, tillit.