09.03.17 09:52
Stichwörter: en mengde, en mengde av, få, haugevis av, lite, mange, masse, massevis av, meget, mye, svært, veldig
Mye, mange og masde
Stundom sliter jeg litt med valget av den rette mengedebetegnelsen.
En kan jo få masse komplimenter.
Men om jeg ikke tar feil så en likeså få mange komplimenter.
At en får mye komplimenter vill jeg derimot ikke sagt.

Så kan en helle masse vatn opp i en bøtte.
Det kan en ikke gjøre med "mange vatn" - skjønt der selvsagt kan være utaligt mange småvatn i omegnen.
Men jeg tror faktisk en kan helle mye vatn opp i bøttenen.

Det virker jo ulogisk alt sammen? Kanskje det er feil også?

09.03.17 10:44, Mestermann no
Mange kan bare være flere enn én: Mange komplimenter. Det ligger mange vann i skogen.
Bøyningen er: Mange, flere, flest. (Antonym: Få, færre, færrest).

Mye angir at det er mye av én: Det var mye vann i bøtta.
Bøyningen er: Mye, mere, mest. (Antonym: Lite, mindre, minst).

Meget angir at det er mye av en egenskap: Han var meget høy. Meget brukes også noen ganger i angivelse av at
det er mye av én: Det er meget vann i bøtta.
Bøyningen er: Meget, mere, mest.

Det samme gjelder for svært, det angir at det er mye av en egenskap: Han var svært høy. Det er svært mange trær
i skogen. Det er svært få hus i skogen.
Svært bøyes ikke.

Merk at du ikke kan bruke meget sammen med mange: "Meget mange" er umulig (da må du si svært mange), men
meget går an.

Masse (egentlig "massevis av" eller "i masser") angir at det var store mengder av noe: Det var masse(vis) (av)
vann i bøtta. Det er masse trær i skogen.

10.03.17 20:34
Hei Mestermann,

masse takk for svarte ditt. Nei, det ville vel ikke gått. Eller ville det ikke det?

Om jeg forsto svaret ditt rett, er det jo egentlig veldig simpelt:

Entall: mye ("viel")
Flertall: mange ("viele")

Masse: brukes både for entall og flertall for å uttrykke "enda mer" enn blot mye/mange. Dette ville betydd at både mye og mange til enhver tid kunne erstattes med masse.

Men "masse takk" har jeg da aldri hørt noen si. Ville det strengt grammatikalsk sett vært rett allikevel skjønt det muligens ikke er "idiomatisk"?

Når det kommer til "veldig", "meget" eller "svært" så burde dette ikke være noe videre vanskelig for en alminnelig tysker siden det tilsvarer ordet "sehr" - ser man bort fra det spesielle unntaket at meget ikke kan kombineres med "mange".

Litt forvirrende blir det jo når man kommer litt bort i dansk. For danske(re)ne sier jo noe som "Det var mye høfligt" i stedet for "Det var veldig høflig". Om en hører dette for ofte kan det jo gå fullstendig galt på norsk...

10.03.17 21:03, Mestermann no
Mange takk heter det fordi takk normalt sett ikke har flertalsbøyning.

"Masse takk" kan man ikke si. Det bør helst ikke erstatte mange og mye, da har du misforstått. Som jeg har angitt
over, er "masse" (egentlig "massevis") noe man bruker for å angi at det er masser av noe, at noe forekommer i
massevis. Å bruke substantivene "masse", "masser" eller adjektivet "massevis" i stedet for de mengdeangivende
adjektivene "mange" og/eller "mye" er barnespråk: "Jens fikk masse pakker til bursdagen sin, han! Og masse
kake!" (Som på tysk: Eine Menge!)

Som voksen bør man begrense bruken til der det angir at det faktisk er tale om masser, store mengder.

Danskene sier ikke "det var mye høfligt", de sier "det var meget høfligt". På norsk: Det var meget høflig, det var
svært høflig.

Dansk "meget" uttales "majet" eller "mæj't", så det er nok dette du har hørt som "mye" (det er da også
opprinnelig samme ord).

12.03.17 11:05
Ich habe gelernt, dass man "mange" bei "zählbaren" und "mye" bei "nicht zählbaren" Dingen
verwendet. (So wie "many" und "much" im Englischen.) Das hat mit "Einzahl" und "Mehrzahl"
eigentlich nicht unbedingt etwas zu tun.

Vielleicht hilft dir diese Regel ja weiter.

Gruß
Birgit

13.03.17 09:18
Hei Birgit,

mange takk. Ja, jeg mener å ha lest om denne reglen også. Men jeg tror nesten den passer ikke alltid.

For det ene så vill jo vanligvis ord som det ikke går an å telle regelmessig stå i entall - ? For ikke å si: alltid?

Derimot kan ord som det går an å telle både stå i entall og flertall. Men i så fall kan jo "mange" bare brukes når ordet faktisk står i flertall.

Derimot går det - tror jeg da - faktisk an å bruke mye om ting som en kan telle men som står i entall:

"Her får du mye bil for pengene dine."
"Denne bilen er laget av mye tre" ( http://e24.no/bil/bil/denne-superbilen-er-laget-av-tre/23814590 )

Selvsagt kunne en jo også sagt: Denne bilen er laget av mange trær. Men da ville det fått en annen betydning.

Fremdeles ikke så helt forstått har jeg bruken av masse.

Jeg sliter litt med utsagnet til Mestermann, der han skriver:

"Som voksen bør man begrense bruken til der det angir at det faktisk er tale om masser, store mengder."

For er ikke det alltid tilfelle da?

Selv om et barn snakker om "masse kake(r)" eller masse presanger er det vel ment, at det var store mengder kake(r) og gaver - ? Hvor er forskjellen?

Så mente jeg jo ikke å si at mange og mye burde erstattes med "masse". Men om en brukte ordet masse så kunne masse både erstatte "mye" og "mange" - mente jeg da å ha forstått i hver fall. Og det passer jo meget godt til den tyske logikken som Mestermann peker til ("eine Menge" xyz). Denn auch "eine Menge" kann mit Singular und Plural stehen:

Eine Menge Holz - eine Menge Bäume.

Dass "masse takk" nicht geht, ist halt so. Aber eine Regel kann ich dabei nicht so recht erkennen. Denn auch zB "vann" hat ja keine Flertalbøyning. Likevel kan en jo si "masse vann". Eller "Masse grønt" - viel grün.

13.03.17 09:22
P.S.:
Mange takk også for forklaringen din, Mestermann, selvsagt. Skjønt jeg har ikke ennå forstått den helt når det gjelder "masse".

Du traff midt i blinken når det gjelder det som jeg mente å ha forstått når danskene sier "{meie}" xyz. Jeg trodde det var "mye" de forsøkte å si ;-).

13.03.17 12:15, Mestermann no
Hvis du leser svarene nøye, vil du se at spørsmålene dine allerede er besvart.

Forskjellen mellom mange og mye/meget og svært/meget er, som Birgit er inne på, tilsvarende engelsk "many"
og "much" og "very" eller tysk "viele", "viel" og "sehr". Det som muligens skaper vanskeligheter for deg, er at vi
på norsk (og engelsk) har ulike ord for "viele" og "viel", mens man på tysk nøyer seg med å bøye "viel" i entall og
flertall for å danne forskjellen.

Disse ordene er hhv. adjektiver og adverb. De brukes for å uttrykke mengde eller grad av noe:

Det er mange trær i skogen - viele Bäume
Det er mye (el. meget) tre i bordet - viel Holz
Treet er meget hardt - sehr hart
Bordet er svært pent - sehr schön

"Masse" er derimot et substantiv. Når man bruker "masse" i stedet for ett av de ovennevnte ordene, er det ikke
nødvendigvis "feil", men man skal være oppmerksom på hvordan det virker - sml. når man sier "eine Menge" på
tysk istf. "viel" eller "viele", eller "a lot of" på engelsk istf. "many" eller "much". På norsk vil det ofte virke som
barnespråk. Så man bør begrense bruken. I det minste bør man kjenne til forskjellen.

13.03.17 14:28
Nochmals vielen Dank.

Det var faktisk "masse" jeg var i tvil om.

Jeg selv hadde ytret tvil i forumet om det var riktig med "masse hilsen" eller "masse hilsener" fordi også jeg syntes at det lød litt feil.

Men det fikk jeg jo den gangen tydelig beskjed om at det ikke var.

Så har det seg slik at - selv om det virker litt ufint - masse mange ganger kan bli brukt for "mye" og for "mange". For bruken av "masse" spiler det altså ingen rolle om det er noe som kan telles eller ikke.

Og det er jo logisk også siden det ikke er et adjektiv men egentlig et substantiv med sløyfet preposisjon. Masse (av) vann, masse (av) sol, masse (av) trær, masse av tre, masse skog, masse biler, osv...

13.03.17 15:05, Mestermann no
Det er ikke så ofte man bruker masse i "masse hilsener", men det forekommer nok. "Masse hilsen" kan du ikke
skrive under noen omstendighet, siden hilsen er entall; du kan jo heller ikke si "mye hilsen".

Legg også merke til at masse også kan bøyes i flertall, og og at det oppfører seg litt forskjellig med
preposisjonsbruken.

Det var masse trær i skogen = egentlig: det var en masse (av) trær i skogen. Her sløyfes vanligvis preposisjonen.
Det var masser av/med trær i skogen = det var større mengder av trær i skogen. Her er preposisjonen vanligvis
med.

Det er som oftest ikke noen betydningsforskjell mellom "masse" og "masser av".

I tillegg kommer massevis, som er adverb, og som i likhet med "masser av" tar av eller med som preposisjon:
Det var massevis av/med trær i skogen.

13.03.17 16:48
Tusen takk.