10.03.17 19:33
Stichwörter: finne ut, finne ut av
finne ut eller finne ut av

Takket være Mestermann har jeg jo lært meg å være litt mer sparsom i bruken av "ut" sammen med "ut av". Nettopp nå så jeg en norsk film der det var snakk om at man skulle "finne ut" noe - uten "av" altså.

Går det an å bruke "finne" både med "ut av" og "av" aleine? Og hvorfor er det egentlig i det hele tatt tillatt å bruke "av" her sammen med finne "ut"? Det har jo ingenting med det vanlig "ut av" - aus heraus - å gjøre...?

Såvidt jeg ser det er det ingen betydningsforskjell mellom den ene og den andre bruken...

10.03.17 20:06, Mestermann no
Først: Du kan ikke bruke "finne" sammen med "av" alene.

Men man kan ganske riktig både finne ut noe og finne ut av noe.

Å finne ut noe vil si å oppdage noe, forstå noe, innse eller skjønne noe.
Å finne ut av noe vil si at man gjennomskuer noe, skjønner hvordan noe henger sammen, egentlig hvordan man
finner veien ut av noe.

Selv om mange bruker disse to uttrykkene synonymt, er de ikke synonyme.

Eksempler:
Jeg har funnet ut at Petter er homofil (= jeg har forstått det)
Jeg tror ikke han har funnet det ut selv, ennå (= han har kanskje ikke skjønt det selv ennå)
Petter har vanskeligheter med å finne ut av sin egen seksualitet (= han er forvirret)
Jeg håper han snart finner ut av det (= jeg håper han snart kommer til klarhet i situasjonen)

10.03.17 21:06
Den forskjellen har jeg aldri før funnet grunnen ut av.

Hmm... denne setningen gjelder vel ikke riktig son eksempel siden "av" er bindeleddet mellom grunnen og forskjell (grunnen av forskjellen).

Denne forskjellen har jeg aldri før funnet ut av = denne forskjellen har jeg aldri før forstått. (?)

Denne forskjellen har jeg aldri før funnet ut = denne forskjellen har jeg aldri før oppdaget sett vært var om / dratt kjennskap til (?)

finne ut av = forstå
finne ut = oppdage, dra kjennskap til, vite

Kan man altså vanligvis bytte ut ordet "forstå" med "finne ut av"?

Men du besvarte spørsmålet mitt etter min norsk språkkompetanse med setningen "Det får du finne ut av selv."

Kunne en altså i dette tilfellet like godt ha sagt: "Det får du finne ut selv?"

Her dreier det seg jo ikke om å forstå noe men å oppdage noe, å vite noe, få et enkelt svar (B1, B2, C1)

Eller ligger forskjellen i det at det i det ene tilfellet dreier seg om "veien" en finner det ut mens den andre gangen dreier seg om resultatet en finner frem til?

1. Hvilken språkkompetanse du har, det får du finne ut selv.
2. På hvilken måte du finner ut, hvilken språkkompetanse du har, det får du finne ut av selv.

(?)

I hvert fall svært "feinsinnig"...

10.03.17 22:24, Mestermann no
Her snakker vi om subtile nyanser. Du kan ikke si "Den forskjellen har jeg aldri før funnet grunnen ut av". Du må si:

Jeg har aldri før funnet ut hva som er grunnen til den forskjellen
Den forskjellen har jeg aldri før funnet grunnen til
Den forskjellen har jeg ikke funnet ut av før

"Du får finne ut selv hva slags språkkompetanse du har" vil i uformelt språk ofte erstattes med den samme
setningen, men med "ut av" i stedet for "av".

Det jeg har forsøkt å svare på her, er den faktiske forskjellen på finne ut noe og finne ut av noe, så du skal vite
det.

Å forstå er ikke synonymt med å finne ut av. Derimot kan man si at å forsøke å forstå, nøste opp, komme til
klarhet i noe, er det samme som å finne ut av noe.
Det hersket kaos på åstedet, og politiet forsøkte å finne ut av det hele.

Å finne ut noe er å oppdage, innse noe som man tidligere ikke visste eller var klar over (herausfinden).
Politiet fant ut hvem morderen var.

13.03.17 09:36
Tusen takk atter en gang.
Meget innfløkt den forskjellen for en som snakker tysk syns jeg. Men om det var opplagt eller enkelt ville en jo ikke ha spurt...