13.03.17 22:20
Stichwörter: fordi, fordi at, til tross for, trass i
fordi at / på tross for at

Noe jeg lurer på allerede en hel stund det er om denne "at" i "fordi at" er nødvendig eller ei. Og likeledes hvordan det har seg med "at'en" i "til tross for at".

Egentlig så tror jeg at "at" i fordi "at" er ganske overflødig. Simpelthen fordi jeg mener å ha lest fordi såpass ofte uten "at" og fordi denne "at'en" etter fordi virker noe omstendelig. Men det er noe, jeg ikke ville påstått om "til tross for at". Her går det ikke uten "at" tror jeg.

Er dette rett?

14.03.17 00:31
"fordi at" er muntlig, skriftlig uten at som du sier. "Til tross for" kan funke med eller uten at, alt ettersom om det som kommer etter, er et finitt verb eller et substantiv eller lignende...

14.03.17 00:44, Mestermann no
"At" er ikke nødvendig etter "fordi", det ville være som å si "weil dass" på tysk. "Fordi" (weil) holder lenge.

Hvorfor kjøpte du den dressen?
Fordi den var på salg. Jeg kjøpte den også fordi jeg syntes den var stilig. Jeg måtte dessuten ha en ny dress fordi
jeg skal i et bryllup snart.

"At" er nødvendig etter "til tross for", dersom dette blir fulgt av et verbsetningsledd:
Jeg kjøpte den til tross for at jeg ikke hadde råd. Jeg kjøpte den til tross for at den ikke passet. Jeg kjøpte den til
tross for at min kone hadde innvendinger.

Det er derimot ikke nødvendig med "at" etter "til tross for" når dette følges av et objekt:
Til tross for dette kjøpte jeg dressen. Til tross for min kones innvendinger kjøpte jeg dressen. Til tross for fargen
så den bra ut.

Legg merke til at i sistnevnte tilfeller ("til tross for dette"), kan man også bruke "trass i": Trass i dens
gammeldagse snitt syntes jeg dressen var stilig.

" tross for" er det derimot ikke noe som heter. Derimot kan et barn gjøre noe "på trass"; da er det egenmektig
og gjør noe det vet det ikke har lov til, og er antagelig i trassalderen.

14.03.17 23:34
Takk så mykje!

Denne "fordi at" likte jeg ikke noe særlig selv - skjønt jeg har hørt det mange ganger før. Men så blir det da "til tross for at" til "gjengjeld".

Jeg fant dessuten ut at en kunne også bruke "i trass" ikke bare som preposisjon men også som konjunksjon likesom "til tross for at" sammen med "at" - "trass i at...":

https://nb.glosbe.com/nb/nb/trass%20i

15.03.17 12:41
Mykje er nynorsk eller dialekt.

18.03.17 00:25, Mestermann no
Man bør bare bruke Glosbe som ordbok med sterk varsomhet og tekstkritikk. De gir øyensynlig i sin norskordbok
mest eksempler fra skrifter om eller av Jehovas Vitner.