15.03.17 20:38
"i siste tid", "i den siste tid" eller "i den siste tiden"

Jeg lurer på hvilke av de ovenstående versjoner som er rette. Eller er de det kanskje alle sammen? Ifølge Google burde den sistnevnte være den mest gjengse. Men også de andre virker fortrolig for meg. Kanskje fra dansk?

15.03.17 21:13
Den første er feil, den andre litt
konservativ og den tredje utmerket.

15.03.17 21:23, Mestermann no
Enig med 21:13. "I den siste tiden" er nok best.

Det går også an å si "i senere tid".

15.03.17 22:23
Vielen Dank und einen schoenen Abend Euch beiden.