21.03.17 11:27
Hei hei! Jeg lurer på om man kan banne i en tysk tekst! Har hørt det er veldig veldig
sett ned på

21.03.17 12:13
Selvfølgelig kan man også i skriftlig tysk uttrykke forargelse ved å bruke kraftige ord.
Det er tonen, nuancene i ordbruket, anledningen, forholdet til adressaten etc. som
bestemmer hvordan "banningen" vil bli sett på.

21.03.17 12:41
Ikke til å glemme i hvilken del av landet det blir "bannet" med hvlike ord og uttrykk. Noe som i Bayern er normalt omgangstysk er andre deler av Tyskland alt annet en tilrådelig å bruke.
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

21.03.17 14:42
Stemmer. Og heller forsiktig burde man være i tekster rettet til visse yrkesgrupper som
politibetjente eller offentlig ansatte. Toleransenivået her er nokså lavt og hvis
banningen (muntlig eller skriftlig) oppfattes som fornærmende er dette ikke bare noe
"det er veldig veldig sett ned på"; det kan det til og med bøtelegges. Noen
skrekkeksempler finnes vedlagt:
http://www.juraforum.de/ratgeber/ordnungswidrigkeiten/was-kostet-eine-beamtenbe...

21.03.17 14:54, Mestermann no
Generelt skal man nok være forsiktig med å bruke banneord skriftlig på alle språk, fordi det ikke ser spesielt pent
eller intelligent ut. Det er ikke annerledes på tysk enn på norsk eller engelsk eller fransk.

21.03.17 22:13
I litteraturen kan man banne så mye
man vil, både i drama og romanform.

21.03.17 23:44
Om jeg får lov å tilføye til Claus' henvisninger:

Man blir ikke ilagt en bot for en fornærmelse i Tyskland. Man straffes av myndighetene.

Det er derfor en ørliten feil når det beskrives i artikkelen på juraforum-siden at en måtte betale et "Bußgeld" for en fornærmelse. Det blir faktisk pengestraff (Geldstrafe) i stedet.

Å fornærme en embetsmann i Tyskland blir nesten sett på som like så alvorlig en udåd som for eksempel en aldri så liten overtredelse av fartsbegrensningen i Norge...

Og forresten ikke bare "naturlige personer" kan krenkes i Tyskland men også statlige institusjoner som sådanne.

Det rådes sterkt ifra å kalle det tyske YYY-vesenet for en XXX-forening - for eksempel.

Også i Tyskland kan den overdådige bruken av skjells- og banneord føre med seg at "lensmannen" ringer på døren - slik det skjedde med han Anton Sjåbakken i saken om hans "sjit helvedes kåk" for snart 70 år siden...

22.03.17 00:34, Mestermann no
Fornærmelse av embetsmann eller offentlig tjenestemann er straffbart også i Norge.

Nå var det vel ikke dette OP spurte om, men om hvordan banneord i skrift blir oppfattet generelt i Tyskland. Som
22:13 skriver, kan man i litteraturen selvsagt banne og bruke grove ord så mye man vil, også på tysk. I skriftlig
kommunikasjon ellers bør man være varsom med å bruke slike ord, slik man også bør være varsom med det på
norsk. I et brev til en myndighetsinstans bør man helt la det være, og det gjelder i begge land. Ikke så mye fordi
man kan tenkes å få en straffereaksjon, men fordi det er lite hensiktsmessig; man oppnår ingen ting ved det.