07.04.17 22:33
Aus dem "leder" Aftenposten von heute (7.4.17):
En kapasitetsøkning inn mot Oslo sentrum er uaktuelt

Warum die gebeugte Form "uaktuelt" und nicht einfach "uaktuell"? Das Adjektiv bezieht sich doch auf kapasitetsøkning.

08.04.17 00:44, Mestermann no
Du har selvsagt rett i at det i en slik setning normalt skulle vært samsvarsbøyning, og at en kapasitetsøkning
derfor er uaktuell.

I pressespråk vil man ofte se sammendragninger av denne typen. Meningen her er nok at det vil være uaktuelt
å innføre kapasitetsøkning inn mot Oslo sentrum = kapasitetsøkning er uaktuelt.

08.04.17 17:55
Skjønner. Takk, Mestermann.