01.05.17 17:44
Stichwörter: beånde, fylles av ånd
beånde noen

oversetter Heinzelnisse med

in jemanden fahren

UIB har denne tydningen:

[beånde] v1 (av ånd)
inspirere, særlig som adjektiv i perfektum partisipp:
- en beåndet tale = åndfull, inspirert

Passer "in jemand fahren" überhaupt? Det stammer sikkert fra bibelen. Men det er den eneste sammenhengen jeg kommer på hvor noe eller noen har kjørt i noen. Beånde ser derimot ut til å være et ganske alminnelig uttrykk som ikke bare tar sikte til bibelen.

01.05.17 17:56, Mestermann no
Det er riktig. Å beånde betyr vanligvis å inspirere, og å være beåndet betyr at man er inspirert eller åndfull - i
overført betydning kan det noen ganger bety at man er beruset, full.

Jeg kjenner ikke tysk bibeltekst godt nok til å gjennomskue hvilket bibelsted uttrykket "in jemanden fahren" kan
ha oppstått fra. Kanskje det er noen andre som vet?

01.05.17 19:20
Mange takk, Mestermann.

Ditt spørsmål kan jeg unntaksvis svare selv på :-).

I en litt gammeldags måte er det snakk om at den "hellige Ånd kjørte i menneskene" - Der heilige Geist fuhr in die Menschen.

En kan også bruke dette ordet negativt om onde ting som "kjører" i mennesker - tenk på skrekkfilmer ;-).

Jeg går ut i fra at faren til Heinzelnisse tenkte på dette spirituelle, religiøse bakteppe når han oversatte beånde med "in jemand fahren".

Men jeg tviler på om det er god oversettelse. Beåndet den Hellige Ånd menneskene på norsk?

Ikke vet jeg. Men selv om han så gjorde, ville jeg foretrukket "inspirieren, geistig befruchten" som oversettelse.

01.05.17 21:38, Mestermann no
Tusen takk for opplysningen.

At Den hellige ånd kjørte inn i menneskene, tviler jeg på. Kjøre kan man bare bruke om kjøretøy: Bussen kjørte inn
i bilen foran... Å kjøre inn i noen, betegner altså en trafikkulykke. :-)

Men Den hellige ånd kan fare inn i menneskene, eller ta bolig i dem, eller fylle dem.

I den nyeste bibeloversettelsen heter det i Ap.gj. 2,4.: "Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å
tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne."

Ingen bibeloversettelse fra de siste 100 årene bruker uttrykket "beånde", noe sted i teksten.

Så her er "in jemanden fahren" feil som oversettelse av "beånde".

02.05.17 00:02, Bjoern de
Mange takk! Har lagt igjen en beskjed om feil i databasen... fylle lyder mye bedre. Også på tysk brukes sannsynligvis uttrykket "fare", also fahren, ikke lenger i moderne tekster. Det lyder for løyent i våre dager...

02.05.17 18:55
Apostelgeschichte 2.4.:"Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in verschiedenen Sprachen zu reden, jeder wie es ihm der Geist eingab."