01.05.17 19:59
Stichwörter: gå i, ligge til
det ligger til familien

oversetter Heinzelnisse med

das liegt in der Familie.

Jeg ville aldri sagt noe annet enn det "det ligger i familien.

Kan det ligge "til familien" også? Selvsagt kan det ligge til i betydning av høre til familien. Men det har jo en helt annen betydning...

01.05.17 21:27, Mestermann no
Det riktige uttrykket er bare: "det ligger til familien". (Det ligger til = det er typisk for.)

Det ligger til familien Olsen alltid å krangle.

Sammenlign hva som skjer hvis man bytter ut kollektivet "familien" med et entallspronomen:

Det ligger til meg alltid å skulle pirke på ting.

Her kan man naturlig nok ikke si "det ligger i meg". Det hete "det ligger til meg".

Når enkelte allikevel sier og skriver "det ligger i familien", så er det en kontaminasjon fra et annet uttrykk, nemlig
"det går i familien", som ofte betegner noe arvelig, f.eks. en sykdom: "Fargeblindhet går i familien". "Alkoholisme
går i familien".

02.05.17 00:09
Dann lag Heinzelnisse hier also richtig :-) und ich falsch. Vielen Dank. Det er litt krevende med Heinzelnisse for en kan ikke alltid stole på dens oversettelser. For eksempel støttet jeg nå på idiomet:

avse noe for andre

Det er overstatt med "für andere etwas übrig haben".

Dette er etter mine begrep ikke direkte feil.

Men det fører lett på villspor. Noe som "anderen etwas zukommen lassen", "zugunsten anderer auf etwas verzichten" ville etter mine begrep vært klarere.

02.05.17 10:47
Det går igjen i familien.