19.05.17 18:51
Stichwörter: kontrovers, kontroversiell
kontrovers

Kan "kontrovers" være adjektiv? Dokpro angir det bare som m1.

19.05.17 20:16, Mestermann no
Nei, som adjektiv bruker man kontroversiell, kontroversielt.

En kontrovers er utelukkende et substantiv og betegner en diskusjon, en uenighet, en knute på tråden, en tvist.

19.05.17 22:13
takk