21.05.17 18:39
Zähle rückwärts von 20 bis 10

Er oversettelsen

Tell tilbake fra 20 til 10?

21.05.17 19:06
Tell baklengs fra 200 til 10

21.05.17 19:24
Tusen takk!

22.05.17 14:19
Oder: tell ned fra 20 til 0.