21.05.17 19:08
Stichwörter: Legislaturperiode, stortingsperiode, valgperiode
Legislaturperiode på norsk?

21.05.17 19:36, Geissler de
Når det dreier seg om norske forhold, heter det stortingsperiode. Ellers passer vel
valgperiode.

21.05.17 22:56
takk