25.05.17 08:34
Stichwörter: inntre
Heinzelnisse: eintreffen (an einem Ort)

Heinzelnisse: inntre (på et
sted) (v) {inntre}

UIB: [inn|tre] verb om forhold,
tilstand: finne sted, komme 
-døden inntrådte momentant
-det store omslaget inntrådte i fjor

Hvem har rett? Intre ogsa for "eintreffen"?
Oder doch nur "eintreten" wie UIB
nahelegt...?

25.05.17 11:24, Mestermann no
Inntre kan også bety "eintreten" eller "eintreffen", men blir ofte delt: Tre inn.

25.05.17 11:31
Da er også det rett i Heinzelnisse selv om
ikke helt idiomatisk kanskje.

Hun inntrer på Flesland klokken åtte.
Hun inntrer på kjøkkenet.

25.05.17 12:27, Mestermann no
Ja, men som sagt: Man deler som oftest verbet. Dessuten brukes det bare i helt bestemte sammenhenger, som:
Hun trer inn på scenen (men ankommer Flesland og går inn på kjøkkenet),