25.05.17 08:44
Stichwörter: lende, ulende, ulendet, ulendt
Heinzelnisse:
rau {Landschaft};unwegsam

Heinzelnisse: ulendet (adj)

UIB: [u|lende] n. 
ulendt terreng

---
For meg ser det ut som om det eksisterer
"et ulende" og "ulendt".

Men ulendet som det står i HN er vel feil?

25.05.17 11:24, Mestermann no
Lende (m) = terreng
Et ulende, ulendet (m) = et vanskelig terreng, det vanskelige terrenget
ulendt (adj) = vanskelig (om terreng og landskap)
ulendet (adj) = vanskelig (om terreng og landskap).

Beides geht.

25.05.17 11:49
Mange takk!

25.05.17 12:25, Mestermann no
...selv om jeg nok bør tilføye at "ulendet" som adjektiv virker svært gammelmodig. I de aller fleste tilfeller ville man
nok sagt og skrevet "ulendt".