26.05.17 08:30
jemanden schonungslos kritisieren blir
oversatt i Heinzelnisse som
"spare ikke på konfekten (v)"
Burde det ikke hete:
ikke spare på konfekten ?
Er det ikke slik at ikke skal stå foran
verbet - mellom å og verbet:
Å ikke spare på konfekten ?

26.05.17 10:08
I hovedsetninger skal ikke stå etter verbalet. "Han sparte ikke på konfekten." I leddsetninger skal ikke stå foran
verbalet. "Hun sa at han ikke sparte på konfekten." Uttrykket heter " spare på konfekten/ ikke spare på
konfekten", slik som du skriver.

26.05.17 10:21
Vielen Dank!