26.05.17 11:24
Stichwörter: umistelig, unersetzlich, unveräußerlich, unverlierbar
Jeg sliter litt med den beste oversettelsen
av umistelig. I Heinzelnisse er det
oversatt med "unvergessen". Det relaterer
I så fall til inskripsjoner på gravsteiner.
Det overensstemmer jo ikke helt med den
formale betydningen. For umistelig er jo
ikke et partisipp. "Unvergesslicher" ville
kanskje bedre passet? Og så betyr ordet
vel også noe som "unersetzlich"?

26.05.17 12:10
Unverlierbar. Unverlierbare Werte - umistelige verdier.

26.05.17 12:21
Ja, jeg vet jo godt hva adjektivet kommer
fra. Sant nok betyr som du sier "noe som
ikke kan mistes".
Men finnes det virkelig et ord som heter
"unverlierbar" på tysk?

26.05.17 12:30, Mestermann no
Duden har:
Unverlierbar (Adj.), jemandem stets erhalten bleibend; von Bestand seiend.
Beispiel: unverlierbare Erinnerungen, Werte

Norsk-tysk ordbok oversetter "umistelig" også med "unveräußerlich"; umistelige rettigheter: unveräußerliche
Rechte.

Når det gjelder oversettelsen i Heinzelnisses ordbok, så ligger den nok på siden av hovedbetydningen av
"umistelig", men i personlig sammenheng, som i en gravskrift, kan nok "umistelig" oversettes med "unvergessen"
(i overført betydning), eller helst "unersetzlich" (i mer direkte betydning). ("Unvergesslich" blir noe annet).

26.05.17 14:03
Mange takk.

Unverlierbar er uten tvil den direkte,
ordrette oversettelsen av umistelig. Det er
bare det at "ingen" sier "unverlierbare
Erinnerungen" som Duden hevder. Ikke i
alminnelig tysk språkbruk. Det høres rart
ut. Likeledes som "lachlustig" som til og
meg tyske lærere jeg spurte har nektet å
være et tysk ord.

Unvergesslich er derimot ganske gjengse.
Nå tilskriver Duden begge ordene samme
hyppighetsklasse. Men den rekker jo
veldig langt fra 1:10.000 til 1:100.000. Jeg
ville påstått "unverlierbar" må nesten
ligge i nærheten av 1:100.000, så rart
høres ordet ut for meg som tysker.

Unveräußerlich er derimot en god og
gjengse oversettelse når det gjelder
rettigheter. I hvert fall etter mine begrep
som tysker. Unersetzlich passer godt
sånn som jeg ser det - selv om det ikke er
den ordrette betydningen.

På gravinskripsjoner blir det vanskelig.
"Unvergessen" er en veldig vanlig
inskripsjon. Så kanskje må en bruke det
ordet. Men egentlig er det feil. For
unvergessen er tilbakevendt som
partisipp perfektum i betydning av
"uglemt". Og umistelig viser jo fremover:
som det aldri går an å miste.
Unvergesslich ville vært en bedre
oversettelse. Men jeg er enig at den ikke
er direkte gjengse på gravstener.

Så dette er vel et av de ordene som det er
vanskelig å oversette...

29.05.17 02:39, Mestermann no
Nei, overhodet ikke vanskelig, men man må bruke litt forskjellge ord, alt etter som.