27.05.17 11:54
Stichwörter: ekspederbar, e-Rp, gjenbruk
Hei! Trenger litt hjelp. Har fått en liste med legemidler i bruk i tabellform med forskjellige kategorier. En av dem er "status" og derunder finner man "ekspederbar" og "avsluttet e-Rp". En annen er "gjenbruk". Hva kan det betyr i medisinsk sammenheng?
Jeg skjønner ikke de tre ord. Kan dere hjelpe meg?
Er der kanskje "Fortlaufend" (ekspederbar) og er e-Rp et "elektronist resept" og gjenbruk aner jeg ikke.

Hilsen Mattis

27.05.17 13:13, Mestermann no
Ekspederbar: Resepten kan ekspederes (abgefertigt werden)
Avsluttet e-Rp: Avsluttet elektronisk resept
Gjenbruk: kan brukes påny (Wiederverwendung)

28.05.17 21:20
Tusen takk, Mestermann!