01.06.17 14:51
Stichwörter: gå rett i fella, ins offene Messer laufen, stå lagelig til for hogg
Hallo.

Weiß jemand, was man auf Norwegisch zu "ins offene Messer laufen" sagt?

01.06.17 15:39, Mestermann no
Å gå rett i fella.

01.06.17 17:34
Hustad tysk-norsk meint:

"stille seg laglig til for hogg" - klingt deutlich martialischer als "ins offene Messer laufen"

Ist es trotzdem auch eine mögliche Variante? (Hustad norsk-tysk hat übrigens: "er bot sich als Sündenbock geradezu an")

01.06.17 17:50
"stille seg laglig til for Hogg" hört sich gut an!!! Danke!

01.06.17 18:08, Mestermann no
Nja, å stille seg lagelig til for hogg er vel noe litt annet og har en mer utvidet betydning.

01.06.17 21:37
Lieber Mestermann, könntest Du das bitte näher erklären? Ich (17:34) hatte "stille seg lag(e)lig til for hogg" ins Spiel gebracht, in der Hoffnung, eine "meisterliche" Beurteilung dazu zu bekommen!

01.06.17 22:17, Mestermann no
Å gå rett i fella vil i overført og direkte betydning si at man enten går i en felle av ulik natur som noen har lagt for
en, eller i en fallgrube man burde sett. Det foreligger mulighet for aktiv (selv)ødeleggelse, og man går rett inn i den
uten å skjønne at det er dette man gjør.

Å stå eller stille seg lagelig til for hogg betyr i overført (eller konkret) betydning at man er lett å angripe, at man
uforvarende eller uskyldig, eventuelt frivillig, er eller har gjort seg eksponert for angrep, at man har stilt seg dumt,
uklokt, ustrategisk, slik at man lett kan angripes.

Eksempler:
Ved å utgi seg for å være småjenter på nettet, får Kripos overgripere til å gå rett i fella.
Nå har Donald Trump begynt bombingen av Syria, og flere støttespillere av Trump mener han går rett i fella som IS
har lagt for ham.

- Hvem skal nå være kandidat til presidentvervet i NHO? Man står voldsomt lagelig til for hugg. I store
organisasjoner får man problemer når noe går galt.
La seg lagelig til for hugg: Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen (Ap) la seg på huggestabben da et bredt utvalg
ungdommer fikk komme med sine tanker om framtida til Nord-Trøndelag.

03.06.17 08:49
Tusen takk, Mestermann, for svaret ditt. Det er vel ganske komplisert. På tysk har vi jo også

"å gå i en felle" - "in eine Falle tappen" og, etter alt å dømme, "ins offene Messer laufen"

"å stille seg lagelig til for hogg" er da kanskje noe som "sich (leicht) angreifbar machen" og

"huggestabbe", ved siden av "prygelknabe", "Prügelknabe"

hvis jeg skjønner det riktig.

03.06.17 21:40, Mestermann no
Uttrykket er gammelt, og kommer i moderne språkbruk fra oversettelser av islendingesagaen Sagaen om
fosterbrødrene (Fóstbrœðra saga, også kjent som Þorgeirs saga Hávarssonar ok Þormóðar
Kolbrúnarskálds, fra tidlig 1200-tall).

I sagaen red Torgeir Håvardsson forbi en tilfeldig gjeter som stod og bøyde seg over staven sin. Torgeir lot, uten
åpenbar grunn, øksa falle over halsen på gjeteren, slik at hodet gikk av. Som svar på hvorfor han hadde gjort
dette, sa Torgeir at "han stod så laglig til for hogg" ("hann stóð svá vel til hǫggsins").

04.06.17 11:59
Herzlichen Dank für die zusätzlichen Informationen. Auf die Fóstbrǿðrasaga war ich auf uib.no bereits gestoßen, habe allerdings noch keine Zusatzinformationen eruieren können. Jetzt sind sie mir sozusagen frei Haus geliefert worden! Mein erster Eindruck, dass "å stille seg lagelig til for hogg" recht martialisch tönt, war offensichtlich nicht unbegründet.