03.06.17 19:54
Stichwörter: djevelsk, fandenivoldsk
Hallo,

kann mir jemand mit dem Wort "fandenivoldsk" weiterhelfen? Würde "heimtückisch" in etwa hinkommen?

Kontext: Etter hvert fikk Gjertrud Markussen et fandenivoldsk uttrykk i munnvikene, som om hun foelte en presserende trang til aa sabotere den "hyggelige" stemningen.

03.06.17 21:34, Mestermann no
Fandenivoldsk kann mit "heimtückisch" übersetzt werden, aber auch mit "tollkühn", "respektlos", "wild" u.a.

03.06.17 22:26
teuflisch

03.06.17 22:52
Nein. Teuflisch wäre djevelsk. Das ist nicht was fandenivoldsk bedeuter.

03.06.17 23:57, Mestermann no
Det stemmer. Selv om hinmannen (djevelen, fanden, faen) er til stede i begge adjektivene, djevelsk og
fandenivoldsk, betyr ikke ordene det samme.

Her er definisjonen fra ordboka:
Fandenivoldsk (egtl. «som fører fanden i vold»), som respektløst setter seg ut over alminnelige regler og vedtekter;
løssluppen; respektløs; «vill».

Å gi seg fanden i vold eller gjøre noe som fører fanden i vold betyr at man lar fanden råde. Med "vold" er ikke her
ment fysisk vold, men en gammel, bredere betydning av ordet "vold": "makt"; sml. tysk "Gewalt", som også i
moderne tysk kan bety makt (mens "vold" på moderne norsk så å si utelukkende betyr fysisk vold).

(Motsatt: gi seg Gud i vold = sette sin tiltro til Gud, la Gud råde, la Guds makt råde).

Er man fandenivoldsk er man likegyldig med konsekvensene, bryter konvensjonene, gir fanden i virkningene. Man
kan f.eks. ha en fandenivoldsk humor. Fandenivoldsk er altså ikke et utelukkende negativt adjektiv.

Å være djevelsk, derimot, betyr i utgangspunktet at man er ond eller oppfører seg ondt, ondskapsfullt, demonisk,
uhyggelig. Et djevelsk smil er et ondt, utspekulert smil (mens et fandenivoldsk smil er et dristig, djervt smil).
Med svekket betydning kan djevelsk også virke som generelt forsterkende adjektiv (djevelsk godt, et djevelsk
vær), men utgangspunktet er et annet enn fandenivoldsk.

04.06.17 12:08
Tusen takk for forklaringene!