14.06.17 17:47
Stichwörter: søndre
Heinzelnisse: südlich
Heinzelnisse: søre (adj)
UIB: [søndre] a3; el [søre] a3 (samme opphav som norr. sunnr 'sør', søre av, norr. komparativ syðri; søndre, egentlig komparativ av sønder)

som befinner seg lengst mot sør

- den søndre av de to toppene er høyest
- Søndre Land kommune
- Søndre Bergenhus amt = navn på Hordaland fylke til 1918

Demnach wäre die richtige Übersetzung von søre ikke südlich, men südlicher (Komparativ) - ?

Hva er da forskjell på søre og sørliger?

14.06.17 20:07
Søre er det ingen som sier, annet enn på dialekt.

Søndre er ikke komparativ men et adjektiv.

Komparativ: sydligere, sørligere.

14.06.17 20:39
Betyr søndre altså det samme som sydlig, sørlig? Da er jo oversettelsen som Heinzelnissen gir helt rett. Men i UIB står det jo "egentlig komparativ av sønder"?

14.06.17 22:39, Mestermann no
Med "egentlig" er her ment "opprinnelig", altså ordets opprinnelige betydning i norrønt (det angis da også i
ordbokens forklaring). "Søndre" (samt vestre, østre, nordre), har opprinnelig vært komparativer.

I dag betyr de "den sørlige" eller "sørlig" (hhv. den vestlige, østlige, nordlige).

Sml.
Vestre Gravlund i Oslo - på tysk ville den hett "Westfriedhof".
Den nordre delen av tomten - den delen av tomten som ligger mot nord

Dette spørsmålet har vært diskutert tidligere i forumet.

https://heinzelnisse.info/forum/permalink/26986

14.06.17 23:22
Mange takk. Da er det jo ingenting å rette på i Heinzelnisse hee :-).