24.06.17 14:53
Stichwörter: by frem, nå frem, rekke frem, vorgeben
Heinzelnissen oversetter jo rekke fram med "vorgeben". Er dette en feil? Jeg kommer bare
ikke på en eneste setning hvor rekke fram skulle betydd "vorgeben". Er ikke rekke fram det
samme som å nå frem?

24.06.17 15:03
Å rekke frem kan bety begge deler:

Han prøver å rekke frem i tide (= nå frem).
Han rekker frem et fat med frukt (= by frem).

24.06.17 17:46
Tusen takk 15:03.
Men dette betyr at oversettelsen "vorgeben" er feil. For å by frem må nesten oversettes med
anbieten,i høyden "hinhalten". Vorgeben betyr jo noe helt annet. Kommer ikke på et
tilsvarende ord på norsk. Legge fast på forhånd, forutbesteme eller noe sånt kanskje.

24.06.17 18:18, Geissler de
Men hvis du sitter i tredje rad og rekker frem noe til en som sitter i første rad, da passer
jo „vorgeben“. Altså i betydningen „nach vorne reichen“.

Skjønt det ikke er den første betydningen jeg tenker på når jeg hører „vorgeben“, og heller
ikke den viktigste.

24.06.17 19:12
Stimmt. Men da burde det vel bedre blitt nach vorne reichen, som Du foreslår, eller nach vorne geben.