25.06.17 08:44
Hvordan oversettes egentlig kyndighet er best til tysk? Heinzelnisse byr på ordene Erfahrung
und Einsicht. Passer dette virkelig? Ville ikke Fachwissen eller Fachkunde, "Fachkundigheit"
vært litt bedre passende oversettelser? Jeg antar at kyndig kommer fra kundig.
Erfahrung er jo erfaring og Einsicht blir vel noe helt annet på norsk. Innsikt er det vel
helst ikke.

26.06.17 09:51, Mestermann no
Kyndighet oversettes med Kenntnis, Erfahrung, Tüchtigkeit.

01.07.17 22:30
Mange Takk. Du har rett. Et ord som Fachkundigheit eksisterer jo offisielt ikke engang. Dette måtte heller være "Fachkunde".

Og egentlig måtte det norske ordet i så fall hete "fagkyndighet" - et ord som muligens ikke eksisterer på norsk, i hvert fall UIB ikke vet noe om. Og "Kunde" alene har jo en annen betydning på tysk. Så Kenntnis er sannsynligvis det nærmeste en kan komme. Heinzelnisses "Einsicht" passer derimot ikke så rett syns jeg.