25.06.17 11:41
Sladre: jeg husker ordet sladdre i betydning av å tyste, så dvs å røpe en betrodd hemmelighet
overfor andre. Heinzelnisse foreslår derimot noe som "verleumden" som oversettelse for å fare
med sladder, altså å injuriere eller bakvaske noen - fortelle løgner om noen.
Er sladder altså løgn, oppdiktete onde historier eller er det et brudd på fortrolighet?

25.06.17 15:22
Det kan bety begge deler.

01.07.17 22:13
Ok, vielen Dank. Det var jeg ikke klar over. Jeg trodde det å sladre betydde alltid det å røpe en betrodd sannhet, å tyste altså.