25.06.17 16:23
Stichwörter: Beschlagnahme, beslag
Hei, Mattis ighen.

Jobber med en politisak og lurer på om jeg er på rette veien.

"Enhver som rames av beslaget, kan straks eller senere kreve spørsmålet om beslaget skal opprettholdes brakt inn for tingretten for avgjørelsen, jf. straffeprosessloven § 208."

Kan det være på tysk:
Jeder, der von der Beschlagnahme betroffen ist, kann sofort oder später die Überprüfung beantragen, ob die Beschlagnahme aufrechterhalten wird, wenn sie vor ein Amtsgericht zur Entscheidung gebracht wird, vgl. Strafprozessordnung § 208.

Håper det finnes noen som er kjent med slike saker.
Takk og fortsatt god helg ønsker
Mattis

25.06.17 17:11
Nicht ganz.
Jeder, der von der Beschlagnahme betroffen ist, kann sofort oder später die amtsgerichtliche Entscheidung verlangen, ob die Beschlagnahme aufrechterhalten wird, vgl. Strafprozessordnung § 208.

25.06.17 18:44
Vielen Dank für die Formulierungshilfe.

Takk og god kveld ønsker
Mattis