28.06.17 18:59
Stichwörter: trygderefusjon
Hei, Mattis igjen!

Har lest en godkjenning som allmennlege fra helsedirektoratet.
Der står at den personen har rett til "trygderefusjon".

Betyr det at denne lege har rett til å skrive faktura for legeerklæringer til trygdekontorer/NAV? (Dvs. "Abrechnungsbefugnis" på tysk?)

Takk for hjelp
Mattis

30.06.17 13:47
Hei Mattis,
personen har rett til "trygderefusjon = Die Person hat das Recht auf Rückzahlung von der Krankenkasse.
God fredag fra Claus i Kristiansand