05.07.17 15:51
Hei

heute habe ich in einem Lehrbuch folgenden Satz gelesen:

Hvor arbeider det flest folk i dag?

Müsste dort nicht stehen "det fleste folk" oder gehört "hvor arbeider det" zusammen?

Oder gibt es dafür noch eine andere Erklärung?

05.07.17 17:07
"Hvor arbeider det flest folk i dag?" Svaret kan for eksempel lyde: Det arbeider flest folk i byene. I den siste setningen er "Det" foreløpig subjekt, og det foreløpige subjektet står her i begynnelsen av setningen. Men på norsk kan "det" også stå inne i en spørresetning, slik som i den setningen 15.51 spør om.

I utgangssetningen fungerer ikke "det" som adjektivets bestemte artikkel,og "det fleste folk" er derfor grammatisk ukorrekt i denne sammenhengen.

06.07.17 17:38
Vielen Dank für die Erklärung!