07.07.17 23:09
Når vi hører nevnt John Le Carre, tenker vi på romaner om spionasje. Men mannen var mer. Han interesserer seg for språkkunnskaper hos landsmennene sine. Han har nylig skrevet en kommentar i The Guardian der han streker under at kunnskaper om andre språk, særlig tysk, er viktigere i dag enn noen gang. Bare gjennom dem kan vi holde debatten om framtidens Europa sømmelig og sivilisert. Derfor bør tyskundervisningen i skolen styrkes, mener han.

theguardian.comeducation2017jul02/why-we-should-learn-german-john-le-carre

11.07.17 02:16, Kalabrese
Fint, da kan jeg bli tysklærer :-)