11.07.17 15:44
Hei,

jeg hadde et slikt spørsmål før, men hadde vært veldig glad om noen kunne hjelpe meg igjen.

Er denne setningen rett? Etter mitt tyskspråklige hodet er den ikke det.

VI ER BARE TO SJØMENN SOM VIL BRUKE KVELDEN TIL Å MORE OSS.

Jeg ville sagt: "... til å more seg."

På forhånd takk for hjelpen.
bkm

11.07.17 15:55
Setningen er korrekt.

De er bare to ............til å more seg.

11.07.17 23:09
Det har blitt diskutert før, og vel så det.

12.07.17 08:16
Er det da forbudt å poste flere slike problemstillinger?

bkm

12.07.17 15:33
Nja, her er det jo snakk om akkurat samme problemstilling, ikke "flere slike".

http://lmgtfy.com/?q=site%3Aheinzelnisse.info+seg+oss

https://www.heinzelnisse.info/no/forum/permalink/24032

12.07.17 22:14, Geissler de
Og likevel ser det ut som om vi er nødt til å diskutere dette.

15:55 hevder at "...til å more oss" er riktig.

Nå har du, 15:33, hjulpet oss med å google lignende problemstillinger, og i et av de
første treffene man får, diskuteres setningen
"Jeg er opplagt ikke den eneste som bekymrer meg."
https://www.heinzelnisse.info/no/forum/permalink/11145

To av de norske som deltar i debatten, Staslin og Ida, mener at korrekt norsk ville
vært "Jeg er ikke den eneste som bekymrer seg."

For meg som tysker høres det helt klart riktig ut, men det ser altså ut til å være litt
uenighet blant nordmenenne om dette.

Refleksivpronomenet "seg" skal jo brukes når det viser tilbake til subjektet. Subjektet
i leddsetningen "som vil bruke kvelden til å more seg/oss" er da "som", og etter min
forståelse krever det tredje person, altso "seg", i og med at det er avhengig av
"sjømenn" og ikke av "vi".

Det kan godt hende at jeg tar feil, men da må det være mulig å begrunne det hvorfor det
skal være "oss", særlig når habile språkbrukere som Staslin ikke støtter denne
oppfatningen.

12.07.17 23:27
Hei Geissler,
obwohl mehr Deutscher als Norweger
hätte ich den Ausgangssatz zunächst
auch als korrekt angesehen. Das hat
mich zur Überlegung geführt, ob die
Sache denn im Deutschen wirklich so
eindeutig ist, wie sie es - auch mir - auf
den ersten Blick schien.
Ich versuche das mal als advocatus d.
infrage zu stellen mit einer Konstruktion,
von der ich meine, dass sie zwar
antiquiert, aber gleichwohl noch zulässig
wäre:

Wir sind zwei Seeleute, die wir uns gern
einen Abend lang vergnügen wollen.

Zulässig? Falls ja: vielleicht die Erklärung
für die gegensätzlichen Meinungen auch
im Norwegischen. Jeg er ikke sikker på
om det finnes en tilsvarende konstruksjon
på norsk. Altså: vi er to sjømenn som vi
vil gjerne kose oss litt om kvelden. Det
høres litt rart ut for meg. Men tanken kan
jo være der selv om konstrul

12.07.17 23:31
...om konstruksjonen formelt sett ikke er
rett.

Kom på feil knapp på mobilen. Unnskyld.

Das mal nur als Idee...

13.07.17 09:21
"Problemet" slik jeg ser det er at den tyske tenkemåten er mer grammatikalsk akkurat her, mens nordmenn tenker kanskje mer på semantikken:

"Norsk": (Vi er to sjømenn) som morer oss.

Fordi to sjømenn refererer til "vi".

"Tysk:" Vi er (to sjømenn som morer seg).

Fordi "seg" peker tilbake på "sjømenn", som helt klart er tredje person plural.

Selv er jeg tysker, men har ingen problemer med at norsk er mindre rigid akkurat her. Så jeg skjønner ikke helt problemet deres. Nok et tilfelle "sånn er det bare" - språk er rett og slett forskjellig.

Hilsen 15:33

13.07.17 09:23
*... forskjellige

13.07.17 10:44
Geissler, ich teile deine Auffassung. Ich hatte genau dieselben Gedanken.
Aber belassen wir es nun beim "oss".

Danke für alle Kommentare.

bkm

13.07.17 12:44
1.Wir sind zwei Seeleute, die wir uns gern einen Abend lang vegnügen wollen. vs
2.Wir sind zwei Seeleute , die sich gern einen Abend lang vergnügen wollen.

I tysktimene på skolen lærte vi at setning 1 er korrekt. I slike setningskonstruksjoner skulle vi gjenta subjektet «wir» iden relative leddsetningen. Relativpronoment «die» viser tilbake på korrelatet «zwei Seeleute» i hovedsetningen. Men «zwei Seeleute» er predikativ, og det er semantisk overenstemmelse mellom «Seeleute» og subjektet «wir». Kan man på tysk si at begge setningene er grammatisk korrekte?

13.07.17 15:07
Hei 12:44,

jeg ville påstått at begge setningene fremdeles er korrekte. Det er spennende å lese at dere
tilmed ble lært opp å benyte dere av variant 1 istedenfor 2. Jeg ville i dag ansett 2. som
den vanlige måten å uttrykke seg på.

Men der er noe i din forklaring og det skulle ikke forundret meg om variant 1 gjalt som den
mer dannete, finere måten også i Tyskland. Men vi må vel nesten en liten stund tilbake i
fortiden. Geisler har mest peiling om dette.

Er det forresten mulig å kombinere som og vi på en tilsvarende måte på norsk (..."som
vi"...)?

Hilsen

23:27

13.07.17 17:45
Hei, 23:27,

Nei,I denne konteksten kan vi ikke kombinere slik du foeslår på norsk. Men vi kan omskrive setning 1.
>Wir, die wir uns gern einen Abend lang vegnügen wollen, sind zwei Seeleute.

Regel: Personlige pronomen av første og andre person gjentas vanlgvis etter relativpronoment, da dette er subjekt, og relativsetningens predikat retter seg etter dette gjentatte pronomenet.

Jf. Ich, der ich dein Freund bin, will dir helfen.(Jeg, som er din venn, skal hjelpe deg.)

Hilsen
12:44

13.07.17 18:01
Foreslår, vergnügen, vanligvis ;-)

13.07.17 19:59
Hei 12:44,

mange takk for svaret skjønt jeg er litt forvirra. For jeg mente jo om det gikk an å
kombinere "som vi" på norsk - ikke på tysk.
Eksemplene er likevel interessante for de viser at denne kombinasjonen av "die wir..uns" ikke
bare er mulig, men til og med nødvendig, når relativpronomenet er direkte tilknyttet til et
personalpronomen.
Men tilbake til spørsmålet:

Vi to sjømenn, som vi hadde tenkt oss en hyggelig kveld, ble fryktelig skuffet.

Dette går altså ikke på norsk - ikke sant?

Hyggelig kveld.

13.07.17 20:46
Hei 12:44,

Til oppklaring.

På norsk kan vi ikke si "som vi" i denne konteksten. Det må hete: "Vi to sjømenn, som hadde tenkt oss en hyggelig kveld på byen, ble fryktelig skuffet." eller "Vi to sjømenn, vi som hadde tenkt oss en kveld på byen, ble fryktelig skuffet." Den siste setningen har et muntlig preg.

Ordrekkefølgen på norsk er altså motsatt av "som vi". Det var derfor heller uvant for meg å ta i bruk konstruksjonen "Ich, der ich dein Freund bin,...".

Ha en fin kveld.

14.07.17 19:56
Hei 20:46,

nettopp! Takk for utredningen.

Hyggelig kveld og helg!