12.07.17 23:42
Stichwörter: Gemeinschaftsbesitz, Gemeinschaftseigentum, Mitbesitz, Miteigentum, sameie
Sameie oversettes av Heinzelnissen med
"Mitbesitz". Er dette rett? Betegnes eie
ikke eiendom og ikke besittelse?

13.07.17 01:00, Mestermann no
Sameie kan på norsk bety litt forskjellige ting, både i juridisk forstand og i allminnelig språkbruk.

Et sameie i juridisk forstand betyr at to eller flere eier et formuesgode sammen, fordelt etter en bestemt brøk. Man
kan også (noe ukorrekt) betegne felleseie (i ekteskap) som sameie. Endelig betyr sameie også i vanlig språkbruk
en boligeiendom med flere seksjoner, der hver sameier eier sin seksjon + fellesarealene sammen.

Kunnskapsforlagets Norsk-Tysk Ordbok oversetter slik: sameie: der Gemeinschaftsbesitz, gemeinsamer Besitz,
gemeinschaftlicher Besitz, das Gesamtgut; (felles eiendom) der Mitbesitz -es/.

13.07.17 08:05
Hei Mestermann,
mange takk! Jeg tror faktisk du har forklart betydningen riktig mens kunnskapsforlaget har
gitt en feil oversettelse. På tysk er det en klar forskjell på eie(ndom) og besittelse. I
daglig tale forekommer en blanding av disse to begrepene også på tysk. Men juridisk sett er
dette helt forskjellige fagord. Det du beskriver burde oversettes til tysk med
Gemeinschaftseigentum, Miteigentum - ikke "Besitz".
Hyggelig dag!