19.07.17 08:04
Stichwörter: kante
God morgen,

Heinzelnissen oversetter å kante med "einfassen; umsäumen; kanten"

UIB tyder ordet som velte, ramle over ende. Noe jeg ville oversatt med "umkippen" (trans./in
nstrans.) og hinfallen, umstürzen.

Kanten på tysk betyr derimot "stille på kant". Især altså på stålkantene av ski eller i
betydning av å holde på skrå (for eksempel for å få en stor kasse / et stort møbel gjennom en
dør).

Hva er riktig?

19.07.17 08:41
UiB hat auch:
sette kant på
kjolen var kantet med fløyel

Ob "kanten" ein korrekter nähtechnischer Fachausdruck für "einfassen, umsäumen" ist, ist mir nicht bekannt. Aber so ist der Eintrag gemeint. Er könnte um die andere Bedeutung erweitert werden.

19.07.17 09:50, Mestermann no
Å kante kan bety en lang rekke, høyst forskjellige ting:
1. falde, bremme, besette, sette kant på et stykke tøy
2. ramme inn, omgi, flankere
3. skjære hon av en tømmerstokk
4. falle, ramle, velte
5. sette på kant, stable

Norsk-Tysk Teknisk ordbok oversetter det med:
besetzen; bordieren; ecken; einfassen; fasen; kanten; kippen; klöppeln; rändern; umrändern

20.07.17 02:20
Mange takk, dere to. Da mangler i Heinzelnisse betydningnen av å falle, ramle (over ende), velte. Dette mangler også i norsk-tysk ordboken antakelig. På tysk altså noe som umkippen....